Huizer Museum: Bestuurslid (Secretaris / Communicatie / Organisatie)

Het Huizer Museum in Huizen zoekt een Bestuurslid (Secretaris / Communicatie / Organisatie) voor 12 bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 30-09-2020Het Huizer Museum wil historische verhalen uit Huizen maar graag ook uit de regio ‘t Gooi in het bijzonder, voor een zo breed mogelijk publiek bereikbaar maken om zo het historisch bewustzijn te vergroten. Dit verhaal willen wij graag vertellen aan de Huizers , de bewoners van het Gooi, aan de jeugd in het onderwijs, en aan toeristen die Huizen en de regio bezoeken.

Om het verhaal te kunnen vertellen is de Stichting Huizer Museum opgericht in 1986, om het erfgoed van Huizen te verzamelen en te conserveren.

In 1995 werd het museum gevestigd in het huidige gebouw aan de Voorbaan als plaats voor tentoonstellingen, lezingen, educatie. Het museum beheert een ruime collectie Huizer cultuur-historisch waardevolle objecten en documenten. We beheren en conserveren de collectie en zorgen dat deze onder optimale condities bewaard kan blijven voor de toekomst.

Naast het tonen van de historie van Huizen heeft het museum parallel daar aan een groot aantal tijdelijke exposities georganiseerd. Soms met als thema lokale of regionale kunst soms als thema verhalend over een onderwerp dat met een krachtig documenterend of beeldend karakter maar met wat meer afstand tot de Huizer historie.

Wij zijn op zoek naar een

Bestuurslid

(Secretaris / Communicatie / Organisatie)

12 bijeenkomsten per jaar

Ben je maatschappelijk geëngageerd en heb je affiniteit met organisatie, communicatie & cultuur? Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek om bestuurslid te worden van onze organisatie, het Huizer Museum.

Het bestuur van het Huizer Museum bestaat uit zes personen. Gestreefd wordt naar diversiteit in samenstelling van het bestuur, waarin de belangrijkste expertises die van belang zijn voor de Huizer Museum zijn vertegenwoordigd. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot éénmaal herbenoeming.

Er wordt gezocht naar een bestuurslid die de verantwoordelijkheid heeft voor de bestuurlijke correspondentie en verslaglegging van de vergaderingen. Daarnaast ben je de sparring partner voor de Directeur van het Huizer Museum op het gebied van communicatie/social media en de ontwikkeling van de vrijwilligers organisatie. Wij zoeken een teamplayer met goede sociale, organisatorische en communicatieve vaardigheden. Gezien het gebied waarin wij werken hebben kandidaten uit de gemeenten in het Gooi onze voorkeur.

Praktische informatie
Het betreft een onbezoldigde functie. Net zoals de organisatie van het Huizer Museum zelf, is ons bestuur enthousiast en ambitieus en volgt zij nieuwe ontwikkelingen op de voet. Hiervoor vergadert zij eens per maand, met daarnaast een bezoek aan een aantal evenementen, in totaal ongeveer 10 uur per maand.

Extra informatie
Op de website huizermuseum.nl leest u meer over het museum. Voor meer informatie is het mogelijk om contact op te nemen met de voorzitter Kees Teeuwissen, bestuurslid, 06 533 75 187.

Solliciteren
Ben je enthousiast, mail dan je motivatie en cv graag voor 30 september 2020 naar Kees Teeuwissen, e-mail: mensenwerk@ziggo.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.