Stichting Gispen Collectie: Secretaris

Stichting Gispen Collectie in Culemborg zoekt een Secretaris voor minimaal 4 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-09-2020


Het kenniscentrum Stichting Gispen Collectie (SGC) heeft ten doel het bijeenbrengen, in stand houden en het delen van kennis van het Gispen erfgoed, waaronder producten (onder andere meubelen), documenten, foto’s en hetgeen een indruk kan geven van de historie en bedrijfscultuur van Gispen sinds de oprichting in 1916.

Het bestuur van de SGC nodigt kandidaten uit voor de functie van Secretaris waarvoor per 1 oktober 2020 een vacature bestaat.

Secretaris

minimaal 4 uur per week, in overleg

Taken van de secretaris zijn als volgt

  • De secretaris draagt zorg voor notulen en verslagen van bestuursvergaderingen. In overleg met de voorzitter stelt de secretaris de agenda van vergaderingen vast en levert relevante stukken aan.
  • Hij of zij houdt voor de voorzitter de zaken die spelen in de gaten en wijst op de opvolging van acties, bijvoorbeeld na een vergadering.
  • De secretaris stelt het jaarplan, de activiteitenplanning en het jaarverslag op. De penningmeester levert desgevraagd de financiële paragraaf aan.
  • De secretaris zorgt voor de (eind)redactie van beleidsstukken, waaronder het (meerjaren-)beleidsplan.
  • De secretaris is de penvoerder van de organisatie en verzorgt in die hoedanigheid de externe en bij gelegenheid ook interne communicatie, waaronder ook het e-mailverkeer. De secretaris is contactpersoon voor ingekomen berichten voor de stichting en het bestuur en verzorgt daarnaast ook de uitgaande correspondentie.
  • De secretaris ondersteunt het bestuur bij het organiseren van activiteiten; zoals het jaarlijks evenement met de SGC vrijwilligers.

Verzoeken om nadere informatie en sollicitaties graag per e-mail naar Dr. Casper de Groot, voorzitter@stichtinggispencollectie.nl.

De Wens is om in de eerste twee weken van september 2020 de gesprekken te voeren.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.