Provincie Utrecht: Leden Adviescommissie Overbruggingsregeling Cultuur- en Erfgoedsector

De Provincie Utrecht in Utrecht zoekt Leden Adviescommissie Overbruggingsregeling Cultuur- en Erfgoedsector voor circa 75 uur | Vacature voor een Betaalde functie | Sluitingsdatum: 19-08-2020


Onze provincie is rijk aan cultuur en erfgoed. Het vormt onze identiteit en maakt onze regio aantrekkelijk. We willen dat iedereen met cultuur kennis kan maken, de kans krijgt om mee te doen en zijn of haar talenten kan ontplooien. Ook zorgen we voor ons waardevolle erfgoed, zodat bewoners en bezoekers hiervan kunnen genieten, nu en in de toekomst.

De provincie Utrecht zoekt enthousiaste en ervaren leden voor de Adviescommissie overbruggingsregeling cultuur- en erfgoedsector

Leden voor de Adviescommissie overbruggingsregeling cultuur- en erfgoedsector

Ongeveer 75 uur, in de tijdsperiode van 15 oktober tot 15 november 2020

Wij zijn op zoek naar leden voor de adviescommissie die subsidieaanvragen gaan beoordelen van cultuur- en erfgoedinstellingen die aanspraak maken op de overbruggingsregeling coronacrisis. Deze regeling maakt deel uit van het steunpakket van de provincie Utrecht voor cultuur- en erfgoedinstellingen die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar zijn getroffen. Het steunpakket kent een bedrag van 6 miljoen euro en bestaat uit verschillende regelingen. Eén van de regelingen is de overbruggingsregeling. Met deze regeling wordt tegemoet gekomen aan cultuur- en erfgoedinstellingen die financiële schade hebben opgelopen door de coronacrisis. Bijvoorbeeld door het sluiten van hun deuren of dat ze minder bezoekers konden ontvangen. Hiermee wil de provincie een bijdrage leveren aan het behoud van vitale infrastructuur voor cultuur en erfgoed binnen de provincie Utrecht.

Adviescommissie
Een onafhankelijke en tijdelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen op basis van een set criteria en adviseert daarnaast over de hoogte van de subsidie. Het oordeel van de commissie wordt vervolgens vertaald in een advies aan Gedeputeerde Staten. Deze nemen uiteindelijk een besluit over de toekenning van de subsidies. Het budget voor de overbruggingsregeling bedraagt totaal 4 miljoen, 2 miljoen te besteden in 2020 en 2 miljoen te besteden in 2021. De commissie beoordeelt de aanvragen voor het eerste deel van het budget in de periode oktober-november 2020, het tweede deel naar verwachting in de periode maart-mei 2021.

Profiel adviescommissie
De adviescommissie bestaat uit vijf leden die een advies uitbrengen over de aanvragen en een secretaris. Het profiel van het geheel van de leden van de commissie is:

  • Bedrijfseconomische kennis, bij voorkeur met meer dan tien jaar ervaring binnen het culturele en/of erfgoed domein.
  • Strategische kennis van de culturele infrastructuur in de provincie Utrecht.
  • Strategische kennis van de Utrechtse erfgoedsector.
  • Kennis van het overheidsdomein, met name gemeente en provincie.
  • Inhoudelijke expertise op het gebied van podia, theaters, musea et cetera, bij voorkeur met meer dan tien jaar ervaring in een van deze disciplines.

Daarnaast zijn kandidaten op geen enkele wijze direct of indirect betrokken (als maker, organisator, bestuurslid of anderszins) bij culturele en/of erfgoed organisaties in de provincie Utrecht die voornemens zij een beroep te doen op deze overbruggingsregeling.

Taken

  • Lezen en beoordelen van subsidieaanvragen aan de hand van de criteria en voorwaarden van de subsidieregeling en dit vertalen naar een advies.
  • Deelnemen aan commissievergaderingen.
  • Adviseren bij tussentijdse vragen: bijvoorbeeld bij bezwaarprocedures.

Planning en tijdsinzet
Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in periode 15 oktober tot 15 november 2020. De geschatte tijdsinzet bedraagt ongeveer 75 uur.

Vergoeding
Leden van de Adviescommissie culturele projecten ontvangen conform de regeling vacatiegelden een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het voorbereiden daarvan, plus reiskosten.

Procedure
De commissieleden worden per 22 september 2020 aangesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Leden van de adviescommissie worden benoemd tot 1 juli 2021.

Reageren
U kunt tot 20 augustus 2020 reageren door uw motivatiebrief en cv, met vermelding van nevenfuncties en kennisgebied(en), te sturen naar cultuur@provincie-utrecht.nl onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie steunpakket’. De selectiegesprekken vinden plaats in de periode 26 augustus tot en met 3 september 2020. Indien u in deze periode niet beschikbaar bent, verzoeken wij u dit aan te geven in uw brief.

Voor nadere informatie kunt u vanaf 12 augustus 2020 contact opnemen met Brett Bannink (brett.bannink@provincie-utrecht.nl, 0621124569).

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.