MK24: Bestuurslid Stichting MK24

MK24 in Amsterdam zoekt een Bestuurslid Stichting MK24 voor 1 uur per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geen


MK24 Kunsteducatie heeft het grootste aanbod aan opleidingen, cursussen en workshops op het gebied van beeldende kunst en multimedia in Amsterdam.

Stichting MK24 is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Bestuurslid Stichting MK24

1 uur per maand

MK24 is ’s stads onafhankelijke opleidingsinstituut dat in de jaren 50 op de werkschuit begon en sindsdien in verschillende hoedanigheden kunstopleidingen en -cursussen aanbiedt. De laatste vijftien jaar ongesubsidieerd – uniek in kunst & cultuurland.

Na een periode van transitie (2014-2018) staat MK24 nu al enige jaren stevig en bloeien de opleidingen. In totaal zijn er ruim 3400 cursisten, 80 kunstenaarsdocenten en 20 vrijwilligers, en bovendien tal van partners in kunst, cultuur en onderwijs.

Het dagelijks bestuur staat onder leiding van algemeen directeur Frederique Stutvoet, die sinds vijf jaar lid is van de directie. Zij weet zich gesteund door specialisten die elk de verschillende onderdelen aansturen. Deze richten zich op volwassenen (van beeldende kunst tot grafische vormgeving), kinderen (‘naschoolse kunst’) en jongvolwassenen (MKStart).

Het Stichtingsbestuur opereert sinds 2018 op enige afstand, als een Raad van Advies, en houdt zich bezig met controle en ondersteuning van de dagelijkse leiding. Daartoe komt het eens per kwartaal bijeen, en overlegt het nog eens per kwartaal met de directie. De focusverdeling tussen de verschillende bestuursleden ligt nu op strategie, algemene organisatie, ondernemerschap en financiën.

Nu MK24 op een solide fundament staat, dienen zich nieuwe mogelijkheden voor de toekomst aan. Het bestuur beschouwt het daarom als vanzelfsprekend dat nieuwe bestuursleden zullen aantreden om die mogelijkheden verder te onderzoeken en aan te grijpen ter verdere ontwikkeling van MK24. Door het verstrijken van de termijnen zullen de huidige bestuursleden in de loop van het volgende schooljaar aftreden.

Gezocht: twee bestuursleden

Omschrijving

  • Bestuurslid: vrijwilliger / onbezoldigd
  • Bestuursrol: in te vullen in overleg met twee zittende leden en ander nieuw aan te treden lid.
  • Bestuurstaak: controle en ondersteuning van dagelijkse leiding (directie).
  • Bestuursfocus algemeen: strategie, algemene organisatie, ondernemerschap en financiën.

Specifieke wens bestuurssamenstelling

  • Eén bestuurslid met kennis en ervaring van en in de Amsterdamse kunst- en cultuurwereld.
  • Eén bestuurslid dat de wegen binnen het Amsterdamse stadsbestuur kent.
  • Eén bestuurslid met gedegen financiële kennis en ervaring in (culturele) organisaties.

Reacties met motivatie, CV en relevante ervaring graag naar info@mk24.nl onder vermelding van ‘Bestuur MK24’.

Gesprekken gepland tweede helft zomer 2020.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.