Eurosonic Noorderslag: Leden Raad van Toezicht

Eurosonic Noorderslag in Groningen zoekt Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-08-2020


Eurosonic Noorderslag (ESNS) is met ruim 350 acts, 40.000 bezoekers en 4.200 deelnemende professionals het belangrijkste internationale platform voor de Europese muzieksector. ESNS heeft als missie meer aandacht te genereren voor Europese popmuziek en Europese artiesten een effectieve springplank te bieden naar internationaal succes.

De belangrijkste activiteiten zijn de conferentie, de festivals Eurosonic en Noorderslag en de twee Europese projecten: Music Moves Europe Talent Awards en het European Talent Exchange Programme (ETEP). ESNS wordt voor de komende vier jaar structureel gesubsidieerd vanuit het Rijk, de provincie en de gemeente Groningen. De speerpunten van het beleid zijn de komende jaren: wereldwijd opereren, de Nederlandse artiest centraal, duurzaamheid, inclusiviteit en verjonging.

Eurosonic Noorderslag is op zoek naar

Leden Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van ESNS bestaat uit vijf onafhankelijke, deskundige leden die als toezichthouder optreden. De Raad van Toezicht is kritisch en onafhankelijk en treedt (gevraagd en ongevraagd) als adviseur op van de directeur. De Raad van Toezicht is de werkgever van de algemeen directeur / bestuurder en functioneert ook als toezichthoudend orgaan voor Stichting Eurosonic Noorderslag. De Raad van Toezicht vergadert circa vijf maal per jaar en is aanwezig bij enkele representatieve gelegenheden. De stichting hanteert de Code Cultural Governance. De leden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid, en daarbij specifieke aandachtsgebieden. In verband met het verstrijken van de termijnen is Eurosonic Noorderslag op zoek naar twee nieuwe leden.

Profiel: lid Raad van Toezicht (financieel, organisatie)

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat met de volgende aspecten

 • Gedegen actuele ervaring op strategisch/bestuurlijk niveau.
 • In staat om vanuit kennis en ervaring een bijdrage te leveren mede waardoor de stichting optimaal inhoud kan geven aan haar doelstellingen.
 • Affiniteit met de inhoudelijke kant van Eurosonic Noorderslag.
 • Ervaring als leidinggevende, werkgever en/of eigen ondernemer.
 • Beschikken over een ruime dosis financiële en bedrijfseconomisch inzicht en ervaring.
 • Relevante kennis van organisatiestructuren, werkprocessen en financiële procedures.
 • Beschikken over gedegen kennis van de markt(en) waarin Eurosonic Noorderslag opereert.
 • Ervaring hebben met fondsen- en of sponsorwerving.
 • Onderdeel van de auditcommissie met als hoofdtaak: ondersteuning van en rapportage aan de Raad van Toezicht met betrekking tot het toezicht op de financiële aspecten van de bedrijfsvoering van de stichting.

Profiel: voorzitter Raad van Toezicht

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat met de volgende aspecten

 • Veel bestuurlijke ervaring.
 • In staat om conform alle relevante aspecten sturing te geven aan het integrale proces van toezicht waarbij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van eigen functioneren van de Raad van Toezicht specifiek en bewust aanwezig is.
 • In staat om vanuit kennis en ervaring een bijdrage te leveren mede waardoor de stichting optimaal inhoud kan geven aan haar doelstellingen.
 • Inhoudelijk bekend is met het werkterrein van Eurosonic Noorderslag.
 • Ervaring heeft als leidinggevende, werkgever en/of eigen ondernemer.
 • Kennis over de muziek, evenementen, media- en culturele sector.
 • Kennis over internationaal (Europees) opereren.
 • Kan vanuit de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht verbindingen leggen of toegang verschaffen tot relevante netwerken.
 • Ziet toe op de ontwikkeling van Eurosonic Noorderslag als inclusieve organisatie waarin muziek de verbindingen versterkt.

Wij bieden

 • Betrokkenheid bij een dynamische organisatie met ontwikkelingsplannen en de ambitie om wereldwijd een positie in te nemen, waarbij de Nederlands artiest centraal staat.
 • Een bescheiden vergoeding conform ANBI en Code Cultural Governance.

Procedure
Een selectiecommissie zal uit de reacties een shortlist vaststellen en deze overleggen aan de Raad van Toezicht. Na gesprekken met enkele kandidaten zal de Raad van Toezicht een keuze maken.

Eurosonic Noorderslag vindt dat in een steeds harder wordende wereld waarin tegengestelde meningen worden uitvergroot om meer populariteit te behalen, muziek op een geaccepteerde manier iets kan zeggen over sociale kwesties die spelen. Muziek verlegt en doorbreekt grenzen, niet alleen landsgrenzen maar ook grenzen tussen mensen. Het brengt mensen dichter bij elkaar door een gezamenlijke beleving te creëren. Eurosonic Noorderslag wil als werkgever net zo divers zijn als haar aanbod. Daarom nodigen we iedereen, van alle culturele / sociale achtergronden, uit om te solliciteren!

Reactie
We zien uit naar uw reactie per mail (korte motivatie en cv). Mail uw reactie uiterlijk 15 augustus 2020 naar daniele.streep@esns.nl. Eventuele vragen kunt u stellen aan Dago Houben, algemeen directeur / bestuurder via dago.houben@esns.nl. Specifieke vragen met betrekking tot de Raad van Toezicht kunt u stellen aan Pierre Ballings, voorzitter RvT, via ballings@xs4all.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.