Nationaal Gevangenismuseum: Leden Raad van Toezicht

Het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen zoekt Leden Raad van Toezicht voor 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-08-2020


Het Nationaal Gevangenismuseum is een uniek site-museum, dat verhalen vertelt over de gevolgen van normafwijkend gedrag. Verhalen over verpaupering, misdaad en straf. Het is een actief en gastvrij museum dat jaarlijks zo’n 120.000 bezoekers trekt. Het Gevangenismuseum ontleent zijn betekenis aan de samenhang tussen de museale collectie, de huisvesting in een voormalig dwanggesticht en de vestiging in gevangenisdorp Veenhuizen – van oorsprong een onvrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid. Veenhuizen is de grootste en belangrijkste van in totaal zeven Nederlands-Belgische Koloniën van Weldadigheid, die samen het brede verhaal vertellen.

Met de toekenning van het European Heritage Label en de verwachte status van Unesco Werelderfgoed in 2021, wil het museum uitbreiden om meer bezoekers te kunnen ontvangen en ruimte te maken om het grotere verhaal van de Koloniën van Weldadigheid te vertellen en in te passen in internationaal perspectief.

In verband met twee vacatures die in het najaar van 2020 ontstaan, is de Raad van Toezicht van het museum op zoek naar twee enthousiaste nieuwe

Leden Raad van Toezicht

6 vergaderingen per jaar

Algemene profielkenmerken

  • Ruime bestuurlijke ervaring.
  • Aantoonbare ervaring in de museale wereld.
  • Oog voor het belang van een gezonde bedrijfsvoering.
  • Vernieuwingsgericht.
  • Kunnen werken vanuit de code voor cultural governance.

Meer specifiek wordt gezocht naar een lid dat de rol van vice-voorzitter op zich wil nemen en een lid dat beschikt over financiële deskundigheid.

De Raad van Toezicht vergadert zesmaal per jaar.

U kunt uw belangstelling tot 1 augustus 2020 kenbaar maken bij de ambtelijk secretaris van de selectiecommissie, Peter Sluiter.

Dat kan per mail: p.sluiter@gevangenismuseum.nl of per brief.

Nationaal Gevangenismuseum
Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.