Stichting PopMonument: Penningmeester Bestuur

Stichting PopMonument in Bergen op Zoom zoekt een Penningmeester Bestuur voor circa 8 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 12-06-2020PopMonument staat voor bijzondere popmuziek en onverwachte ontmoetingen op unieke plekken in een monumentale stad of plek. Optredens vinden plaats op ongeveer twintig locaties, zoals openbare monumenten, bijzondere particuliere eigendommen, parken, pleinen en horecagelegenheden. Deze verscheidenheid en spreiding van locaties zorgt voor een extra prikkeling; het publiek moet in beweging komen en wordt qua setting steeds verrast. Dit geeft een extra dimensie aan het evenement. Behalve publiekslocaties en horeca willen we ook particuliere monumentale panden, uiteraard met hulp van de bewoners, tijdens het festival ontsluiten voor het publiek. Zo krijgen de bezoekers tijdens het evenement toegang tot plekken die normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk zijn. PopMonument en het programmateam maken een inhoudelijke combinatie van artiesten en bijzondere locaties, zodat zij elkaar versterken. Vanaf 2020 zetten we in op een festival in Bergen op Zoom van drie dagen, om de brede doelgroep te kunnen bedienen en het aanbod te verrijken.

Wij zoeken voor het bestuur een nieuwe, enthousiaste

Penningmeester

circa 8 vergaderingen per jaar

Omdat het succes van PopMonument en de bijzondere programmering landelijk en lokaal opvalt wordt PopMonument vanaf 2019 ook buiten Bergen op Zoom georganiseerd in diverse plaatsen in Noord-Brabant en Zeeland (PopMonument on Tour) en ontvangt PopMonument een bijdrage van Fonds Podiumkunsten voor de festival regeling en de Brabantse Impuls regeling. Daarnaast ligt het in de ambitie om het PopMonument concept door te ontwikkelen in bijzondere historische erfgoedlocaties waarbij draagvlak aanwezig is van overheid en ondernemers, om actief te kunnen samenwerken aan dit concept. Plaatsen voor PopMonument on Tour zijn op dit moment o.a. Hulst (Zeeuws-Vlaanderen), Willemstad (Noord-Brabant, Zuiderwaterlinie) en Veere (Zeeland).

Stichting PopMonument heeft een cultureel oogmerk. Het aanbieden van popmuziek en cultuur heeft het primaat en wordt boven enig winstoogmerk gesteld. Stichting PopMonument onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Stichting PopMonument heeft ten doel:

 1. het bijdragen aan muzikale beleving en de historische identiteit van een stad door het initiëren en organiseren van popfestivals en evenementen in een monumentale omgeving;
 2. het verrichten van alle handelingen in het kader van het maatschappelijk belang, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:

 1. de lokale geschiedenis (materieel en immaterieel erfgoed) op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor een breder en nieuw publiek;
 2. interactie te bewerkstelligen tussen muziek, erfgoed, verhalen en het publiek;
 3. het publiek in aanraking te brengen met onbekendere of talentvolle (indiepop) acts en andere kunstvormen in een historische monumentale omgeving;
 4. het versterken van een levendige popcultuur.

Profiel:
Voor de vrij te komen positie van penningmeester voor het bestuur zijn wij op zoek naar een kandidaat die naast de algemene profieleisen, over de volgende ervaring en deskundigheid beschikt:

 • relevante deskundigheden als bestuurslid (kennis, ervaring en netwerken zijn complementair);
 • is in staat de financiële verslaglegging te lezen, maken en te beoordelen en de begrotingen en uitgaven te bewaken;
 • heeft affiniteit met (pop)cultuur en popmuziek en visie op de maatschappelijke rol van kunst en cultuur;
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en kan functioneren op strategisch niveau;
 • weet wat er in de samenleving speelt en kan dit te vertalen naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten;
 • weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken en is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen. Hij/zij weet door het stellen van kritische vragen het management en de andere leden van het bestuur de spiegel voor te houden en een eigen standpunt in te nemen;
 • kan zelfstandig en buiten kader denken op HBO dan wel academisch niveau;
 • is bereid zijn/haar netwerk ter beschikking te stellen.

Daarnaast gaat de voorkeur, gezien de huidige samenstelling van het bestuur, bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Kandidaten die voldoen aan dit profiel worden gevraagd op eigen wijze te reageren met motivatie en Curriculum Vitae voor vrijdag 12 juni 2020 per mail naar Gebouw-T (janneke@gebouw-t.nl), t.a.v. de voorzitter van het bestuur, dhr. R. (Rik) Peters.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, dhr. R. (Rik) Peters via Janneke van de Putte, (janneke@gebouw-t.nl) of via onze website.

De gesprekken zullen plaatsvinden op 22 en 23 juni in de avond in Poppodium Gebouw-T.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.