Bibliotheek Zuid-Kennemerland: Manager Finance & Control

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland in Haarlem zoekt een Manager Finance & Control voor 32 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime, Parttime | Sluitingsdatum: 01-06-2020Steeds meer mensen weten de Bibliotheek Zuid-Kennemerland te vinden om te lezen, te studeren en elkaar te ontmoeten. Afgelopen jaar bezochten ruim 950.000 mensen de 12 vestigingen van de Bibliotheek. We bieden jaarlijks een groot aantal activiteiten aan, die we vaak met samenwerkingspartners en met bewoners van de wijken ontwikkelen.

De Bibliotheek is onderdeel van de sociale en culturele infrastructuur en zorgt ervoor dat mensen van alle leeftijden en achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Zij krijgen bij ons de kans hun kennis en vaardigheden te verrijken en zo hun leven te verbeteren. De manier waarop mensen zich ontwikkelen verandert. Daarop spelen we in met onze dienstverlening. Naast de collectie biedt de Bibliotheek Zuid-Kennemerland programma’s op het gebied van taal en digitale vaardigheden. We fungeren als platform voor het delen van kennis waar allerlei inspirerende activiteiten plaatsvinden. Of je nu je eerste woorden Nederlands leert, begint met lezen voor de lijst, kinderen wilt voorlezen in een andere taal, verhalen van vroeger wilt delen met leeftijdsgenoten, nepnieuws van feiten wilt leren onderscheiden of digitaal vaardiger wilt worden: de Bibliotheek maakt je rijker!

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is per mei op zoek naar een

Manager Finance & Control

32 uur per week

Plek
De manager Finance & Control krijgt opdracht om de functie van Finance & Control – waar nodig – opnieuw in te richten binnen de Bibliotheek, aansluitend bij de ontwikkelingen en veranderende behoefte van de Bibliotheek. De manager Finance & Control maakt als adviseur onderdeel uit van het Strategisch Team en legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

De manager Finance & Control zorgt enerzijds voor het optimaal (her)inrichten van de werkprocessen en anderzijds zorgt de manager voor het borgen van de continuïteit van de financiële processen binnen de Bibliotheek. Ook stuurt de manager een team van 5 medewerkers aan. De afdeling Finance & Control ondersteunt het management van de Bibliotheek bij het sturing geven aan de processen, functionaliteiten en medewerkers in de Bibliotheek en is daarmee een integraal onderdeel van de Bibliotheek.

Opdracht/werkzaamheden

 • Draagt, samen met het Strategisch Team, zorg voor het veranderingsproces in de Bibliotheek dat leidt tot eigenaarschap, integrale verantwoordelijkheid en een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 • Is verantwoordelijk voor de aansturing van het team Finance & Control.
 • Richt het Planning en Control proces in op strategisch (business Control), tactisch (financial Control) en operationeel niveau (financiële administratie).
 • Stelt een Planning & Control cyclus op, waarbij processen, functionaliteiten en/of medewerkers en budget aansluiten op de doelstellingen van en de ontwikkelingen in de Bibliotheek.
 • Richt een begrotings- en budgetstructuur in die passend is bij/ondersteunend aan processen, functionaliteiten en functies. Het budget en het budgetteringsproces zijn ingebed in de planningscyclus.
 • Is verantwoordelijk voor (de standaardisatie van) plannen en rapportages – waaronder heldere managementdashboards – op een zodanige manier dat het Strategisch Team beslissingen kan nemen en doelstellingen kan bijstellen. Heeft hierin een adviserende rol.
 • Is verantwoordelijk voor de totstandkoming/levering van managementinformatie op (de voortgang van) processen, projecten en het laten opstellen van uitvoeringsrapportages als onderdeel van de integrale rapportages aan stakeholders en/of subsidieverstrekker(s). Is verantwoordelijk voor de gegevenslevering in het kader van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen.
 • Leidt de effectmetingsprocessen in de organisatie als onderdeel van een heldere en transparante verantwoording van de activiteiten en draagt daarmee bij aan het steeds meer SMART werken van de Bibliotheek, als onderdeel van de PDCA-cyclus. Levert een bijdrage aan het vertalen van de doelstellingen in het jaarplan naar concrete prestatie-indicatoren.
 • Draagt zorg voor de uitvoering van een regelmatige en systematische resultatenanalyse. Is verantwoordelijk voor de financiële rapportages, verslagen en de jaarrekening van de Bibliotheek.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit de rol van business controller.
 • Signaleert bedrijfsrisico’s en te nemen maatregelen om risico’s te mitigeren.
 • Verricht doelmatigheids-, effectiviteits- en efficiency- onderzoeken en evalueert financiële besluiten.

Profiel & functie-eisen
Je bent een specialist op het vakgebied, een integere werkhouding is een vanzelfsprekend. Bij het verbinden van verschillende werkprocessen houdt je altijd overzicht op het grotere geheel. Door jouw leiderschapskwaliteiten, zoals verbinden en samenwerken, zorg je voor een optimaal resultaat. Jij bent perfect in staat om te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Verder:

 • ben je in het bezit van een afgeronde HBO+ opleiding controlling of Academische opleiding op het gebied van bedrijfskunde/Bedrijfseconomie aangevuld met een voor het vakgebied relevante opleiding op het gebied van control.
 • heb je minimaal 5 jaar relevante werkervaring, op het inhoudelijke vakgebied en als people manager.
 • heb je een sterk analytisch vermogen en heb je ervaring in het doorgronden van complexe vraagstukken.
 • heb je overtuigingskracht en bent in staat draagvlak te creëren.
 • beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • ben je een proactieve en onafhankelijke adviseur en sparringpartner.

Aanbod
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is volop in beweging, wij dagen jou uit om bij te dragen aan en onderdeel te worden van onze grote maatschappelijke ambitie. Wij hebben een informele werksfeer. Vooralsnog is het een functie voor de duur van een jaar, met de intentie op een verdere samenwerking.

Inschaling is op basis van de cao Openbare Bibliotheken en is conform salarisschaal 11 (minimaal € 3.958,– en maximaal € 5.158,– bruto per maand bij een 36urige werkweek). Verder ontvang je een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 3,25%. Exacte inschaling is afhankelijk van kennisniveau en ervaring.

Informatie & solliciteren
Met vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij Roxane van Acker, directeur-bestuurder, roxane.van.acker@bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Door het coronavirus zitten we op dit moment in een bijzondere situatie. Er is een verlengde reactietermijn tot uiterlijk 1 juni 2020. Wanneer wij eerder dan dat moment een passende kandidaat hebben gevonden, verwijderen we de vacature. Reageren kan op de vacature zolang de vacature op onze website staat (www.bibliotheekzuidkennemerland.nl).

Je sollicitatiebrief & CV ontvangen we graag via sollicitaties@bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Eventueel winnen wij referenties in.

De Bibliotheek wil een afspiegeling zijn van de maatschappij; wij zijn op zoek naar kandidaten met een diversiteit in achtergrond en ervaring. 

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.