AD MOSAM BaRock: Voorzitter Raad van Toezicht

AD MOSAM BaRock in Sittard zoekt een Voorzitter van de Raad van Toezicht voor maximaal 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 09-06-2020Ad Mosam BaRock is dé ambassadeur van de barokmuziek in Zuid-Nederland. Het ensemble geeft in wisselende samenstellingen concerten met bekend barokrepertoire maar ook met onbekende barokke juweeltjes. Het ensemble bestaat uit een select gezelschap van professionele zangers, solisten en instrumentalisten die op authentieke maar vooral indringende wijze ambassadeur zijn van boeiende barokmuziek. Voor elke uitvoering is er een unieke groep musici in een optimale mix van jonge talenten en ervaren specialisten.

Ad Mosam beperkt zich niet tot het geven van barokconcerten. Het zoekt de jonge musicus en luisteraar op in de programmalijn Bach2School in Concert en werkt samen met o.a. dansers, dichters en jazzmusici. Het werkterrein is m.n. het zuiden van Nederland en de Euregionale grensregio’s.

De governance structuur van de Stichting is een Raad van Toezicht-model. De directie is eindverantwoordelijk voor het beleid van AD MOSAM. De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie personen.

Voor de Raad van Toezicht zoekt AD MOSAM BaRock een

Voorzitter (m/v)

maximaal 6 vergaderingen per jaar

Profiel van de voorzitter

  • Affiniteit met barokmuziek/klassieke muziek, belangstelling voor het genre en culturele werkveld of de motivatie om dit verder te ontwikkelen.
  • Is in voldoende mate beschikbaar voor een goede vervulling van zijn taak (meer dan gewoon lid).
  • Is zich bewust van zijn/haar specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de RvT en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit.
  • Beschikt over goede voorzittersvaardigheden, heeft integrerende c.q. conflict-oplossende kwaliteiten en vaardigheden, mede op basis van ervaringen elders.
  • Beschikt over een ‘personal fit’ met de organisatie en het bestuur (wederzijds vertrouwen en respect).
  • Houdt samen met een lid van de RvT 1x per jaar een functioneringsgesprek met de directie.

Het profiel van de Raad van Toezicht als geheel (waarbij meerdere facetten in een of meerdere personen vertegenwoordigd kunnen zijn) is te vinden op onze website.

Sollicitaties kunnen per e-mail worden gestuurd naar info@admosam.nl t.a.v. Huub Ehlen en onder vermelding van ‘vacature voorzitter raad van toezicht’.

Solliciteren kan tot 9 juni 2020.

Gezien de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.