Open Ateliers Nieuwmarkt: Bestuursleden

Open Ateliers Nieuwmarkt in Amsterdam zoekt Bestuursleden (Voorzitter, Penningmeester) voor 1 dagdeel per week en 1 bestuursvergadering per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 05-04-2020


Stichting Ateliers Nieuwmarkt organiseert een van de oudste atelierroutes in Nederland, in de prachtige oude Nieuwmarktbuurt, in hartje Amsterdam. Tijdens het Open Ateliersweekend (doorgaans in oktober of november) ontvangen rond de 70 kunstenaars bezoekers in hun atelier en tonen zij daar hun kunst, hun werkruimte en werkwijze. Er is een centrale overzichtstentoonstelling in de Zuiderkerk waar van elke kunstenaar één werk te bezichtigen valt en op vrijdag wordt het weekend ingewijd met een feestelijke opening. De stichting werkt samen met lokale instellingen en locaties, zoals: basisschool de Witte Olifant (kinderworkshops), de Uilenburgersjoel, wijkcentrum de Boomspijker, VOXPOP, de Vitrines in de Sint Antoniesbreestraat, de Outsider Galerie en Bijzonder Amsterdams.

Organisatie
De organisatie wordt geleid door het bestuur, in direct contact met coördinatoren en teams bestaande uit de kunstenaars zelf. Deze teams worden ingezet op het gebied van bijvoorbeeld PR, de openingsavond, de centrale tentoonstelling, sociale projecten of kinderworkshops. Bij inschrijving geven kunstenaars aan in welk team zij hun bijdrage willen leveren.

Bestuursleden

Voorzitter & Penningmeester

Globaal vallen de werkzaamheden tussen april tot november: min of meer 1 dagdeel per week en 1 bestuursvergadering per maand

Vacature Voorzitter
De stichting zoekt een enthousiaste en ervaren voorzitter die het gezicht vormt van de Open Ateliers Nieuwmarkt. De voorzitter is bevlogen en kan het bestuur, kunstenaars en vrijwilligers inspireren en een op positieve wijze leiden. Hij of zij is betrokken bij de wereld van kunst en cultuur. De voorzitter zet de creatieve en organisatorische lijnen uit en bewaakt de uitvoering daarvan. Hij of zij heeft een visie op de toekomst van de stichting en het zo mogelijk verder professionaliseren en vernieuwen van de organisatie.

Vacature Penningmeester
Naast de normale en reguliere taken van een penningmeester in een stichting met een begroting en geldstromen van bescheiden omvang, is hij of zij ook actief betrokken in het bestuur. De penningmeester is onder meer verantwoordelijk voor een degelijk financieel verslag voor de subsidiegever(s) na afsluiting van de atelierroute.

Ons aanbod en tijdsinvestering
Deze bestuursfuncties zijn bij uitstek geschikt voor mensen die de kunst een warm hart toedragen en kunst willen ondersteunen en stimuleren. In informele interactie met kunstenaars en instellingen in de prachtige Nieuwmarktbuurt, met als zichtbaar resultaat een weekend vol met kunst en enkele duizenden dankbare kunstliefhebbers.

Globaal vallen de werkzaamheden tussen april tot november: min of meer 1 dagdeel per week en 1 bestuursvergadering per maand, vanaf september tot en met het atelierweekend intensiever. De precieze onderlinge taakverdeling in het bestuur kan uiteraard gaandeweg vastgesteld worden.

Belangstelling?
We ontvangen graag een korte motivatie, uiterlijk 5 april 2020, via e-mail:
Open Ateliers Nieuwmarkt, ter attentie van mevrouw M.M. van Leeuwen info@ateliersnieuwmarkt.nl.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u ook mailen op bovenstaand adres.

Geschikte kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.