De Lindenberg: Lid van de Raad van Toezicht

De Lindenberg in Nijmegen zoekt een Lid van de Raad van Toezicht voor een nader te bepalen aantal uren | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenDe Lindenberg is het Huis voor de Kunsten in Nijmegen, een professioneel en sprankelend cultureel bedrijf, midden in de stad Nijmegen. Voor ongeveer 4.000 kinderen, jongeren en volwassenen organiseren wij in Nijmegen en omgeving kunst- en cultuuractiviteiten, waaronder cursussen en lessen in alle kunstdisciplines.

Daarnaast bieden wij culturele activiteiten en wijkprojecten voor 12.000 leerlingen in het onderwijs en aan diverse andere doelgroepen. In onze (theater)zalen programmeren wij jeugdvoorstellingen en cabaretoptredens, en faciliteren wij amateurvoorstellingen. Daarnaast vinden er reguliere bijeenkomsten en congressen plaats. De Lindenberg participeert met andere culturele organisaties in het Cultureel Netwerk Nijmegen en is intendant voor de amateurkunst en cultuureducatie.

Wij zijn op zoek naar een:

Lid van de Raad van Toezicht

met ervaring in het op moderne wijze uitvoeren van toezicht en van nature rolvast opereert in de positie van een lid van de RvT. Die passie heeft voor en in verbinding staat met de kunst- & cultuursector en onderwerpen als maatschappelijke en culturele diversiteit.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Er zijn twee commissies actief; de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar.

De werkzaamheden

  • De Raad van Toezicht vindt het haar taak om toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de Lindenberg en de directeur-bestuurder bij te staan met gevraagd en ongevraagd advies.
  • De RvT heeft een toetsende rol bij de bewaking van de strategie en doelstellingen van de organisatie. De RvT functioneert tevens als werkgever voor de bestuurder. Dit doet zij conform de Governance Code Cultuur voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.
  • De leden van de Raad van Toezicht vervullen ook de rol van inspirator en verbinder, en vormen een kwalitatief sterk klankbord voor de organisatie.
  • Om deze rol goed uit te oefenen laat de RvT zich door verschillende gremia informeren, verdiept zich in ontwikkelingen, is aanwezig in de organisatie en onderhoudt zij zorgvuldige contacten met de OR.

Wat neem je mee?

  • Je hebt ervaring in een toezichthoudende rol, je opereert rolvast en maakt makkelijk verbinding.
  • Je hebt voldoende tijd en aandacht om toezicht te houden op actuele thema’s zoals huisvesting, positionering & strategie en kunst- en cultuurparticipatie en -educatie in Nijmegen.
  • Verder beschik je over een academisch werk/denkniveau en heb je kennis en ervaring met bestuurlijke- en besluitvormingsprocessen.
  • Je bent maatschappelijk betrokken en zet je netwerk in voor kunst en cultuur in Nijmegen!

Bij interesse vragen we je om te reageren via onderstaande sollicitatiebutton. We maken graag kennis.

Procedure
Reacties kun je sturen naar directiesecretariaat@delindenberg.com.

Na ontvangst van de reacties laten wij je weten of we met elkaar het gesprek aangaan. Na het voeren van een eerste gespreksronde met de beoogde kandidaten overleggen wij z.s.m. met je of er wederzijds interesse is om verder te gaan naar een tweede, en laatste, gespreksronde.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie, dan kun je bellen naar de RvT Lindenberg: Karin v.d. Wielen 06-10456947 of Erik van Aalzum 06-46722061.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.