Cultuurhuis Heemskerk: Algemeen Bestuurslid

Het Cultuurhuis Heemskerk in Heemskerk zoekt een Algemeen Bestuurslid voor ongeveer 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geen


Het Cultuurhuis is een stichting, die in 2016 opgericht is als de verzelfstandiging van de gemeentelijke Muziekschool Heemskerk. De activiteiten worden mede mogelijk maakt door subsidie van de gemeente Heemskerk.

De organisatie heeft een brede doelstelling; zij wil cultuurparticipatie in Heemskerk stimuleren. Innovatie is gericht op een breed bereik, op het toegankelijk maken van cultuuronderwijs via scholen en sociale partners en op het stimuleren van een levendig cultureel klimaat in Heemskerk. De drie kerntaken van de organisatie zijn: het verzorgen van kunst- en muzieklessen in de vrije tijd, het verzorgen van cultuureducatie voor het onderwijs en het ondersteunen van de amateurkunst in Heemskerk. De organisatie werkt gedeeltelijk projectmatig en fungeert als netwerkpartner en facilitator.

Het Cultuurhuis wordt geleid door een directeur, die verantwoording aflegt aan het bestuur. Het bestuur hanteert de Governance Code Cultuur 2019. Zij toetst of de directeur binnen de gegeven beleidslijnen zorgvuldige en evenwichtige afwegingen maakt, rekening houdend met de zakelijke belangen van de organisatie en de belangen van interne en externe belanghebbenden.

Algemeen bestuurslid

ongeveer 6 vergaderingen per jaar

Wegens vertrek van één van de drie bestuursleden zoeken we een nieuw algemeen bestuurslid met affiniteit met de wereld van muziek, cultuur en educatie. Gezien onze samenstelling is expertise op juridisch en/of HR-terrein een pre.

Het tijdsbeslag is ongeveer zes vergaderingen per jaar, het bijwonen van evenementen en tussentijdse contacten afhankelijk van omstandigheden. Onze bestuursfuncties zijn onbezoldigd; wel worden er onkosten vergoed.

Interesse?
Neem contact op met Regina van ’t Veer-Kamminga, e-mail veerkam47@gmail.com.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.