CNA / CNN: 025 Makelaar

CNA / CNN in Arnhem en Nijmegen en de gezamenlijke overheden zoeken een 025 Makelaar voor 3 dagen per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime, Tijdelijk | Sluitingsdatum: 01-03-2020Kandidaat gezocht voor de functie 025 Makelaar

025 Arnhem en Nijmegen zijn tegenpolen die elkaar aantrekken. Beide steden kennen een geheel eigen karakter en sfeer, maar hebben ook opvallend veel gemeen. In de cultuurregio Arnhem / Nijmegen, kortweg 025, komen stedelijkheid en groen, cultuur en creativiteit, onderwijs en kennis, en een cultuur minnende populatie bij elkaar. Het culturele aanbod in beide steden is complementair en er is alle ruimte voor talent. De culturele instellingen en overheden in 025 werken sinds 2017 samen aan een krachtige cultuursector die aantrekkelijk is voor talent en voor een groeiend publiek.

De partners in 025 zijn de cultuurnetwerken in beide steden (Cultuur Netwerk Arnhem en Cultuur Netwerk Nijmegen), de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland. Zij hebben hun ambitie voor een krachtige cultuursector in 2018 vastgelegd in het regionaal cultuurprofiel Groeidocument 025 Arnhem Nijmegen. Dit document vormt de basis en het beginpunt van 025. Nu werken we aan de doorontwikkeling van 025, gericht op de inhoudelijke samenwerking, de verbreding van de samenwerking (naar achterbannen en regio) en verdere aanscherping van het profiel.

De 025-partners zijn samen eigenaar van 025. In 2019 en 2020 is en wordt gezamenlijk in een aantal proeftuinen aan de doelstellingen gewerkt. Voor de fase van doorontwikkeling zoeken de 025-partners een:

025 Makelaar

3 dagen per week

Wat heeft cultuurregio 025 te bieden?

 • Door het cultuuraanbod in beide steden te verbinden, bieden we een breed en divers aanbod aan zoveel mogelijk mensen, zowel in de regio als daarbuiten.
 • We vergroten de maatschappelijke relevantie van cultuur door samenwerking tussen de cultuursector en overige maatschappelijke domeinen te stimuleren.
 • Door de beschikbare financiële middelen aan elkaar te koppelen, kunnen de bestedingen in de cultuursector effectiever worden ingezet.
 • Hiermee maken we beide steden – en de brede regio – nog aantrekkelijker als woon- en vestigingsplaatsen voor bewoners en bedrijven.

Als 025 Makelaar ben je de spin in het web van 025. Je bent op de hoogte van kunst en cultuur in brede zin in Arnhem en Nijmegen en de omliggende regio. Je hebt ideeën over het verbeteren van de samenhang en samenwerking binnen de culturele sector en over het verhogen van de maatschappelijke meerwaarde en betekenis van cultuur. Je bent op de hoogte van relevante bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau en je weet dit te vertalen voor het culturele veld.

Profiel
Als 025-Makelaar voldoe je zo veel mogelijk aan de volgende eigenschappen:

 • Je bent een krachtige verbinder, een uitstekend communicator en je draagt het verhaal van 025 overtuigend uit.
 • Je weet in te spelen op initiatieven en behoeftes vanuit het culturele veld, waarbij je niet alleen oog hebt voor al bestaande initiatieven en samenwerkingsprojecten, maar ook voor nieuwe en innovatieve initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen.
 • Je bent in staat connecties te leggen tussen verschillende culturele instellingen, overheden en relevante andere partners.
 • Je bent zelfredzaam, actief, initiatiefrijk, met een hands-on mentaliteit, en weet woorden om te zetten in daden.
 • Je hebt een goed strategisch inzicht en weet kansen op gebied van beleid en financiering om te zetten in samenwerkingsverbanden en concreet zichtbare projecten.

Je werkt zelfstandig en hebt het mandaat van de 025-partners om binnen de kaders te adviseren of beslissingen te nemen. Je maakt deel uit van en wordt aangestuurd door een kleine Stuurgroep, die gedelegeerd opdrachtgever is. Opdrachtgever van de Stuurgroep zijn de gezamenlijke bestuurders van de twee cultuurnetwerken en de drie overheden. Voor secretariële, communicatieve ondersteuning en het faciliteren van activiteiten is een apart budget beschikbaar.

Dit is een nieuwe functie. Je hebt geen vaste standplaats maar beweegt je in de regio.

Werkzaamheden
De 025-Makelaar heeft de volgende taken.

 • Het verder uitbouwen van de inhoudelijke samenwerking binnen het 025-netwerk, zowel binnen als buiten de proeftuinen. Dit betekent concrete activiteiten en projecten aanjagen, stimuleren en helpen initiëren, en bestaande succesvolle samenwerkingen door ontwikkelen.
 • Het vertalen van signalen en ontwikkelingen uit het 025-netwerk, de regio en de culturele achterban in thema’s en concrete voorstellen, en deze inbrengen in de Stuurgroep.
 • Het verbreden van het 025-netwerk en werkterrein naar de regio en naar de achterban van de cultuurnetwerken (onder andere de individuele makers).
 • Zichtbaarheid geven aan 025, zowel in de regio als daarbuiten.
 • Motiveren van de 025 deelnemers / stakeholders / makers, zowel in de regio als daarbuiten.
 • Organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten.

Benoeming en vergoeding

 • De 025 Makelaar wordt door de drie overheden en de twee cultuurnetwerken samen benoemd.
 • De functie wordt drie dagen per week ingevuld voor een periode van één jaar, mogelijk verlengd met één jaar.
 • Indicatie van de inschaling, afhankelijk van opleiding en ervaring tussen € 2.500 en € 3.200 bruto bij een fulltime dienstverband.

Informatie en reactie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Eva Middelhoff (e.middelhoff@sedv.nl).

Het Groeidocument 025 Arnhem Nijmegen is hier te vinden.

Je kunt jouw reactie (met CV) vóór 2 maart 2020 sturen naar:

CNA / CNN
T.a.v. Kitty de Bruijn directiesecretariaat@delindenberg.com
p/a Postbus 578
6500 AN Nijmegen

Procedure
Na de selectie zullen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Deze gesprekken staan gepland in de week van 9 maart 2020. Daarna maken de 025-partners een definitieve keuze bekend.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.