Bibliotheek Theek 5: Lid Raad van Toezicht

Bibliotheek Theek 5 in Oosterhout zoekt een Lid Raad van Toezicht met ruime kennis en ervaring op het snijvlak van strategie, maatschappij en politiek | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 07-03-2020


Bibliotheek Theek 5 verzorgt het openbare bibliotheekwerk vanuit elf vestigingen
in de gemeenten Oosterhout, Gilze en Rijen, Baarle-Nassau / Baarle-Hertog, Dongen, Drimmelen en Geertruidenberg. Het verzorgingsgebied telt ruim 164.000 inwoners. Theek 5 is een innovatieve organisatie die de ontwikkeling naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek voortvarend heeft ingezet. Wij zijn een laagdrempelige, veilige plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar zij informatie, kennis en verhalen delen en creëren en waar zij werken aan de ontwikkeling van hun vaardigheden op het gebied van lezen, taal en digitaal. Wij werken samen met allerlei lokale en gemeentelijke partners. Natuurlijk vanuit onze vestigingen, maar ook op andere plekken, dichtbij de inwoners, zoals op scholen en in wijkcentra.

Theek 5 is een stichting en kent een raad van toezicht-model. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en staat de directeur-bestuurder met advies terzijde. De raad werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur 2019. Bibliotheek Theek 5 is op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht

met ruime kennis en ervaring op het snijvlak van strategie, maatschappij en politiek

De raad van toezicht kent zeven leden. In de loop van dit jaar treedt één van de leden af. Gezien de huidige samenstelling van de raad zoeken wij een lid met ruime kennis en ervaring op het snijvlak van strategie, maatschappij en politiek. Leden van de raad van toezicht zijn woonachtig in het verzorgingsgebied van Theek 5. Benoeming tot lid van de raad van toezicht vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. De raad komt circa zes keer per jaar bijeen. Daarnaast is er jaarlijks een dagexcursie. Het betreft een onbezoldigde functie.

Van leden van de raad van toezicht wordt verwacht

  • Affiniteit met de doelstelling en de functie van de openbare bibliotheek.
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
  • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
  • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen
    over de door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden.

Bent u geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag, vóór 8 maart 2020 uw brief met motivatie. Dit kan per e-mail naar het secretariaat ter attentie van n.kleemans@theek5.nl of per post: Bibliotheek Theek 5, ter attentie van de Raad van Toezicht, Postbus 4015, 4900 CA Oosterhout. Meer informatie over Theek 5 (onder andere beleidsplan en jaarverslag) vindt u op onze website (bij de rubriek ‘over ons’).

Wilt u meer informatie over de functie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht, de heer Jack van Beek, telefoon 06 29405687, of met de heer Paul Adels, directeur-bestuurder Bibliotheek Theek 5, telefoon 06 40360548.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.