Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis: Lid Raad van Toezicht

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis in Amsterdam zoekt Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 08-03-2020


Atria is het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis dat zich inzet voor een gendergelijke samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen krijgen. Dit doen we door wereldwijd één van de oudste collecties en archieven over vrouwen en gender te verzamelen, te beheren en te delen.

Door wetenschappelijk onderzoek en (beleids)advies over gelijke behandeling van vrouwen en mannen brengen we de rol van vrouwen en mannen in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in kaart. We monitoren realisatie van gelijke behandeling van én gelijke kansen voor meisjes en vrouwen.

Wij zoeken

Leden Raad van Toezicht

 

Door vertrek van de huidige leden, zoekt de RvT aanvullende ervaring / deskundigheid op het gebied van:

  • expertise op het gebied van financieel management;
  • expertise op het gebied van juridische zaken;
  • expertise op het gebied van de wetenschap.

Tot slot wil de RvT de creativiteit in de raad behouden en stimuleren en vindt het belangrijk dat de leden over elkaars expertisegebieden meedenken.

Atria streeft naar diversiteit en inclusiviteit en moedigt daarom kandidaten met verschillende achtergronden aan om te solliciteren. De RvT zet zich ervoor in dat iedereen zich welkom voelt.

De honorering
Het honorarium van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op € 2.000 per jaar plus reiskostenvergoeding. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar. Daarnaast zijn er tevens aanvullende vergaderingen vanuit de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De verdeling van de portefeuilles, behoudens die van voorzitter, wordt binnen de nieuwe samenstelling herverdeeld.

De procedure
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV en motivatie mailen aan Emma Harjadi Herman via solliciteren@atria.nl, onder vermelding van ‘Vacature Raad van Toezicht Atria’.

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Emma Harjadi Herman, lid van de Raad van Toezicht van Atria (emmanuelle.herman@gmail.com / 0641324867) of met Leah ter Horst, HR manager Atria (l.terhorst@atria.nl).

We zien je reactie graag uiterlijk 8 maart 2020 tegemoet.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.