Taartrovers Film Festival: Lid Raad van Toezicht

Het Taartrovers Film Festival in Amsterdam zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 25-02-2020


Afgelopen decennium heeft Taartrovers zich ontwikkeld van pionier tot expert in film & verbeelding voor jonge kinderen. Taartrovers is in 2003 begonnen als tweedaags Amsterdams kinderfilmprogramma, onderdeel van Imagine Film Festival. Inmiddels werkt Taartrovers als zelfstandige organisatie het hele jaar door aan onderzoek, kennisdeling, ontwikkeling en uitvoering van programma’s waarin kinderen vanaf twee jaar spelen met film en verbeelding.

In het Kunstenplan 2021 -2024 heeft Taartrovers de volgende missie en visie geformuleerd;

Bij Taartrovers ontdekken jonge kinderen op een speelse wijze de kracht van film en verbeelding. Kleine kinderen zijn grote onderzoekers. Ze gebruiken het liefst al hun zintuigen. Onze programma’s bestaan uit kunstzinnige filmvoorstellingen en interactieve installaties. Zo scheppen we een imaginaire wereld en voeden we de verbeeldingskracht. Taartrovers laat kinderen onderzoeken, spelen, maken en ontdekken. Op deze manier kunnen ze vormgeven aan hun gevoelens, beelden en verhalen. Het is onze missie om spel met film en verbeelding onderdeel te maken van het leven van jonge kinderen op álle plekken in de samenleving.

Kunst en cultuur is voor iedereen, maar het aanbod voor de jongste doelgroep blijft sterk achter. Taartrovers werkt aan bewustwording, onderzoek, kennisdeling en ontwikkeling van programma’s. Op deze wijze ontstaat er meer uitdagend cultuuraanbod voor jonge kinderen.

Taartrovers zoekt in verband met het verstrijken van de termijn van twee zittende leden twee

Leden voor de Raad van Toezicht

vier vergaderingen per jaar

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes personen. De RvT heeft een adviserende rol en een toezichthoudende rol. Het betreft een onbezoldigde functie.

De rol van de Raad van Toezicht omvat met name:

 • Houdt toezicht op het beleid van de directie en goedkeuring van de bestuursbesluiten
 • Treedt op als ambassadeur van het festival
 • Functioneert gevraagd en ongevraagd als adviseur en klankbord van de directie
 • Ziet toe op het naleven van de Code Culturele Diversiteit, Fair Practise Code en Governance Code Cultuur.

Wij zijn op zoek naar:

 • Eén lid met financiële/bedrijfskundige expertise
 • Eén lid met bestuurlijke/politieke kennis van de culturele sector op landelijk niveau

Wat vragen we?

 • Je hebt affiniteit met jonge kinderen en hecht groot belang aan hun ontwikkeling.
 • Je bent beschikbaar om minimaal vier keer per jaar te vergaderen, het festival te bezoeken, gevraagd of ongevraagd te adviseren of namens het festival naar buiten toe te treden.
 • Je bent analytisch en geïnteresseerd in cultuurbeleid, en bereid plannen te lezen en van feedback te voorzien.
 • Je hebt een relevant netwerk en bent bereid om in voorkomende gevallen mensen uit dit netwerk te benaderen.
 • Je wil graag meedenken over de verdere professionalisering en groei van Taartrovers.

Wij ambiëren een brede diversiteit in ons team, onze activiteiten, onze partners en ons publiek en daarom nodigen wij nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren. Wij vinden het belangrijk om als organisatie cultureel divers te zijn en representeren dit in de samenstelling van onze Raad van Toezicht.

Informatie
Kijk op onderstaande website voor meer informatie over onze activiteiten. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met zakelijk directeur Liselotte van der Burgt, via telefoonnummer: 020-6794875.

Reageren?
Ben je geïnteresseerd in deze rol en voldoe je aan het functieprofiel? De sollicitatie, voorzien van een motivatiebrief en cv, kun je mailen naar vacature@taartrovers.nl. Zodra de sollicitatie door ons is ontvangen, sturen we een ontvangstbevestiging.

Op vrijdag 6 maart zullen de selectiegesprekken plaatsvinden met de sollicitatiecommissie. Geselecteerde kandidaten worden hiervoor uiterlijk 28 februari uitgenodigd.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.