Stichting Playgrounds: Penningmeester

Stichting Playgrounds in Eindhoven zoekt een Penningmeester | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 03-02-2020Stichting Playgrounds is een in Nederland leidend en inmiddels internationaal bekend platform voor het bewegend beeld van nu en morgen. We richten ons op het bevorderen, aanjagen en bespreken van hedendaagse vernieuwingen in de beeldcultuur. We verbinden makers, industrie, denkers, onderwijs en publiek en bieden daarvoor kritische en inspirerende evenementen door heel Nederland en daarbuiten.

Onze doelstellingen bestaan uit:
kennisdeling, talentontwikkeling, presentatie, inspiratie. Dit doen wij door activiteiten als: festivals, workshops, talks, exposities, masterclasses, performances, ontwikkeltrajecten op maat, coaching en netwerk & community building.

Onze basis ligt in Brabant, maar net zoals beeld zich niet bindt aan 1 plek, doen ook wij dat niet. Wij zijn er voor en door de creatieve industrie en laten ons uitdagen om steeds opnieuw na te denken over de meest sprekende locatie en inspirerende omgeving om ons publiek echt een ‘Playgrounds experience’ mee te geven. We are Playgrounds.

Penningmeester

 

Het bestuur
Playgrounds heeft een actief bestuur dat niet alleen controlerend en besluitvormend is, maar ook direct betrokken is middels (on)gevraagde advisering rondom programmavorming, netwerken en andere planvorming voor de stichting. Het bestuur onderschrijft de Code Cultural Governance.

De algemeen/artistiek directeur is verantwoordelijk voor de uitvoerende en dagelijkse zaken. Hij wordt ondersteund door meerdere medewerkers waaronder de zakelijk leider. Zij vormen samen met de anderen een hecht team. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur heeft als taak om te controleren of de directie bij de uitoefening van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de artistieke en zakelijke belangen van de organisatie en de belangen van de interne en externe belanghebbenden. Ieder bestuurslid adviseert de organisatie vanuit zijn/haar eigen expertise, kennis en achtergrond waardoor er vanuit verschillende perspectieven een kritisch kader ontstaat waaraan de organisatie en het programma getoetst kan worden

Het bestuur komt 4 keer per jaar samen met de directie om de taken en plannen van de stichting te bespreken op inhoudelijk en financieel niveau. Daarnaast bezoeken bestuursleden waar mogelijk onze evenementen om op de hoogte te zijn van onze activiteiten.

Wij zijn een ambitieuze organisatie en hebben de afgelopen 4 jaar een ongekende groei doorgemaakt. Wij willen graag het aantal leden in de toekomst verder uitbreiden om de groei van de stichting te waarborgen. Tevens willen wij de diversiteit en specialisatie goed kunnen waarborgen binnen het bestuur. Wij willen voor de zomer 2020 een nieuwe penningmeester aanstellen vanwege het aflopen van de termijn van de huidige penningmeester. Wij willen dit graag in rust overdragen zodat er genoeg tijd is om de taak en daarbij verantwoordelijkheden goed af te stemmen.

Vanwege het aflopen van de termijn zullen wij in het voorjaar van 2020 afscheid nemen van onze penningmeester. Wij willen deze functie graag in rust overdragen na oplevering van de laatste jaarrekening. Op deze wijze is er voldoende tijd om de verantwoordelijkheden en taken goed af te stemmen.

Heb je ruime ervaring met financiën? Ken je de culturele sector goed of heb je daar een gezonde interesse voor of ben je juist op zoek naar een functie waarin je je kennis van financiën kunt delen binnen de cultuur? Dan nodigen wij je graag uit voor een gesprek om ons bestuur aan te vullen.

Als penningmeester houd je toezicht op de financiën van de stichting. Dit gebeurt in goede samenwerking met de directie. Kennis van of interesse in fondsenwerving en/of sponsorwerving is een pre, evenals het inhoudelijk kunnen adviseren op verschillende programmaonderdelen.

Als lid van het bestuur draag je rechtstreeks bij aan een belangrijke volgende ontwikkeling van Playgrounds. Je leert veel verschillende mensen kennen en verbreedt daarmee je netwerk. Het bied je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen vanuit een interessante positie. Je ziet de laatste ontwikkelingen binnen de beeldcultuur en komt in aanraking met de artiesten achter deze creaties.

Het betreft een onbezoldigde functie. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van nog eens vier jaar.

Voor vragen kun je je altijd rechtstreeks aan ons richten via suzanne@weareplaygrounds.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.