Stichting Museumkwartier Hellevoetsluis: Bestuursleden

Stichting Museumkwartier Hellevoetsluis in Hellevoetsluis zoekt twee Bestuursleden (Voorzitter en Penningmeester) | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geen


Stichting Droogdok Jan Blanken, Stichting Ramtorenschip Buffel en Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis gaan hun krachten bundelen om van het gebied rondom het droogdok en de museumhaven een museaal themapark te maken voor een breed publiek. Als founding partners hebben zij daartoe een nieuwe stichting opgericht: Stichting Ontwikkeling & Exploitatie Museumkwartier Hellevoetsluis. Voor het bestuur van deze nieuwe stichting is het bestuur op zoek naar een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke penningmeester.

Voorzitter en Penningmeester

 

Ambities Museumkwartier
De Stichting Ontwikkeling & Exploitatie Museumkwartier Hellevoetsluis (hierna te noemen Stichting Museumkwartier Hellevoetsluis) is opgericht om het verhaal van Hellevoetsluis als roemruchte marinestad museaal te ontsluiten. De plannen daartoe zijn vastgelegd in het ondernemingsplan “2020-2024 Fortresse Holland, Marinekwartier Hellevoetsluis.”

De missie van de stichting luidt: “de onderscheidende kwaliteiten die in Hellevoetsluis aanwezig zijn in de vorm van onder andere gebouwen, het droogdok, schepen, de vesting en collectie van maquettes, modellen, tekeningen, foto’s, schilderijen, documenten en objecten die getuigen van de belangrijke rol die Hellevoetsluis als marinestad voor ons land heeft gespeeld, te beheren, te behouden en middels eigentijdse binnen- en buitenpresentaties voor een breed publiek te ontsluiten”.

Het ligt in de bedoeling dat de drie stichtingen per 01-01-2022 worden samengevoegd in één stichting. (Fusie, waarbij de drie stichtingen worden opgeheven).

De periode 2020/2021 wordt gezien als een overgangsperiode waarin de Stichting Museumkwartier Hellevoetsluis de verantwoordelijkheid neemt voor de verdere planontwikkeling en -uitvoering om te komen tot het beoogde museaal themapark én de fusie van de drie founding partners wordt voorbereid. Vanaf 2022 is de Stichting Museumkwartier Hellevoetsluis verantwoordelijk voor de integrale exploitatie van het museumkwartier.

Bestuur Stichting Museumkwartier Hellevoetsluis
Het bestuur van Stichting Museumkwartier Hellevoetsluis is op dit moment gevormd door een vertegenwoordiging van elk van de drie founding partners. Het huidige bestuur is op zoek naar een (onafhankelijke) voorzitter en een (onafhankelijke) penningmeester. In geval van vacatures worden nieuwe bestuursleden gezocht op basis van een profielschets en dus niet qualitate qua uit de gelederen van de founding partners.

Van alle bestuursleden wordt actieve betrokkenheid bij het Museumkwartier Hellevoetsluis gevraagd en een positieve grondhouding ten opzichte van de koers die voor het museumkwartier is uitgestippeld in genoemd ondernemingsplan. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op specifieke competenties en deskundigheden die voor het functioneren van de museumorganisatie relevant zijn, zowel vanuit een lokaal, regionaal en bovenregionaal perspectief.

Specifieke competenties voor de functie van voorzitter

  • Bestuurlijke ervaring;
  • Verbinder/bruggenbouwer;
  • Representatieve/contactuele vaardigheden;
  • Overwicht/autoriteit binnen en buiten de organisatie.

Specifieke competenties voor de functie van penningmeester

  • Ervaring met bedrijfsvoering, financieel beheer en rapportage;
  • Ervaring met risicobeheer;
  • Ervaring met of tenminste gevoel voor de control-cyclus;
  • (en daarmee) gesprekspartner voor de externe accountant.

Informatie
De tekst van het ondernemingsplan kan worden opgevraagd bij dhr. Sjaak Kweekel,
uitvoerend coördinator en nadere informatie kan worden verkregen bij dhr. Hans van Kerkhof, waarnemend voorzitter Stichting Museumkwartier. Beiden zijn op werkdagen bereikbaar via het secretariaat van de stichting: 0181-841465.

Reacties kunnen verzonden worden naar het bestuur van de stichting via het e-mailadres info@museumkwartierhellevoetsluis.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.