Oyfo Kunst & Techniek: Voorzitter Raad van Toezicht

Oyfo Kunst & Techniek in Hengelo zoekt een Voorzitter van de Raad van Toezicht | Vacature voor een Betaalde functie | Sluitingsdatum: 25-01-2020Oyfo?
Oyfo is de leukste plek in Nederland waar je alles kunt ervaren wat met kunst en techniek te maken heeft. Wij geloven niet in hokjes. Wij geloven dat de wereld mooier wordt als mensen hun ideeën vrij en met een open mind in de praktijk kunnen brengen. Wij willen dat al die bijzondere en vindingrijke mensen elkaar ontmoeten en inspireren zodat er weer nieuwe ideeën en inzichten ontstaan. Mensen hebben een niet te stuiten leergierigheid, scheppingsdrang en impuls tot vernieuwing. Daarom hebben we Oyfo gecreëerd. Wij maken unieke kruisbestuivingen mogelijk. Precies het soort leren en vrijdenken dat de 21e eeuw nodig heeft.

Oyfo’s partners
Wij werken samen met het primair en voortgezet onderwijs. En ook gezelschappen, welzijnsinstellingen en buitenschoolse opvang zien we graag en steeds vaker. We hebben verschillende lokale, regionale, landelijke en internationale partners op het gebied van kunst en techniek.

Oyfo’s opdracht
Oyfo wordt geleid door een directeur-bestuurder die met medewerkers en vrijwilligers invulling geeft aan Oyfo’s missie. Wij ondernemen op basis van subsidie-afspraken met de gemeente Hengelo, aangevuld met fondsen, giften, afspraken met andere overheden en het bedrijfsleven. Oyfo doet dit vanuit een vaste basis met een flexibele schil, passend bij deze tijd. Onze opdracht voor de toekomst is om de stevige basis in kunst en techniek uit te bouwen naar een groter publiek, zowel privaat als commercieel.

Wij zoeken voor Oyfo’s Raad van Toezicht per direct een nieuwe

Voorzitter

 

Oyfo’s Raad van Toezicht
Onze RvT bestaat uit vijf leden. Wij houden toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan, zijn werkgever en fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder. We werken volgens de uitgangspunten van Cultural Governance Code. De RvT komt circa tien keer per jaar formeel bijeen en heeft verschillende informele contactmomenten met de medewerkers en vrijwilligers. We hebben – in overleg met de directeur-bestuurder – twee keer per jaar overleg met de ondernemingsraad.

Het profiel van de voorzitter
Als geschikte kandidaat kom je uit de omgeving van Hengelo en beschik je over bestuurlijke en leiderschapskwaliteiten. Naast een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand heb je het vermogen om klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder te zijn. Als voorzitter laat je op inspirerende wijze de RvT succesvol functioneren in haar rol als toezichthouder. Je hebt een goed luisterend vermogen en weet een onafhankelijk oordeel te vormen over het beleid en het functioneren van Oyfo als organisatie en de directeur-bestuurder in het bijzonder. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, affiniteit met Oyfo’s activiteiten, een onafhankelijke opstelling en betrokkenheid bij de stad Hengelo en haar omgeving zijn belangrijke kwaliteiten.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met politiek-bestuurlijke ervaring, een actief netwerk in Hengelo e.o. en affiniteit met de culturele sector.

Belangstelling?
Neem voor meer informatie contact op met Lex Hilbers, voorzitter van de Raad van Toezicht a.i., telefoonnummer 06-53572628.

We vragen je voor 25 januari 2020 te reageren door het mailen van je motivatie en CV aan mevrouw Lous Kerkhof, directeur-bestuurder van Oyfo via l.kerkhof@oyfo.nl.

Op 4 februari 2020 vindt de eerste ronde sollicitatiegesprekken plaats met de leden van de RvT.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.