Nederlandse Galerie Associatie: Ambtelijk Secretaris

De Nederlandse Galerie Associatie in Rotterdam zoekt een Ambtelijk Secretaris voor 16 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 01-03-2020


De Nederlandse Galerie Associatie (NGA) is op zoek naar kandidaten voor de functie van ambtelijk secretaris.

De NGA is de branchevereniging voor galeries in Nederland. De NGA behartigt de belangen van de galeriewereld in de politiek en de samenleving, draagt bij aan de professionalisering en daarmee aan een positief beeld van de branche en bevordert een levendige kunstmarkt in Nederland.

De ambtelijk secretaris is de enige betaalde medewerker van de Associatie.

Ambtelijk Secretaris

16 uur per week

Voor de ambtelijk secretaris geldt het volgende profiel:

Taken

 • In opdracht en in samenspraak met het bestuur actualiseren en uitvoeren van het beleidsplan van de NGA
 • Onderhouden van contacten met leden en externe partijen op diverse niveaus (partner-organisaties, ministerie, politici, media en andere derden)
 • Voeren van de ledenadministratie van de vereniging in overleg met de bestuurssecretaris
 • In samenwerking met een specialist organiseren/coördineren van bestuurs- en ledenvergaderingen alsmede studiedagen/symposia en andere ledenbijeenkomsten
 • Verzorgen van de verslaggeving van bestuurs- en ledenbijeenkomsten
 • In samenspraak met het bestuur aanleveren van content voor de website
 • Inhoudelijk ondersteunen van de lobby ten behoeve van de branche
 • Onderhouden van een vruchtbare samenwerking met aan de NGA verwante organisaties (zoals Mondriaanfonds, FEAGA, KVHOK, Boekman stichting)
 • Opbouwen en onderhouden van een adressenbestand van relaties, instellingen en personen
 • Medeverantwoordelijk voor het uitbouwen en uitdragen van het merk NGA

Kwaliteiten

 • Vaardig met algemeen gangbare softwarepakketten
 • Basiskennis boekhouden (geen vereiste)
 • Voldoende kennis van digitale communicatiemiddelen, inclusief goede omgang met hedendaagse social media om contact te onderhouden met leden en derden
 • Beschikken over goede marketing- en communicatievaardigheden
 • Gevoel voor marketing, zowel van de vereniging zelf als voor de leden
 • Intelligente doener op minimaal hbo-niveau
 • Zelfstandig, proactief, zelf-initiërend organisatietalent
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Gevoel voor de politiek-maatschappelijke omgeving van de vereniging
 • Netwerker
 • Flexibel, ook in de urenverdeling
 • Belangstelling voor de markt van hedendaagse kunst

Wij bieden
Een zelfstandige positie in de nabijheid van hedendaagse kunst voor circa 16 uur per week op basis van een jaarcontract.

Procedure
U kunt uw belangstelling tonen door het schrijven van een motivatiebrief, en deze vergezeld van uw Curriculum Vitae uiterlijk 1 maart 2020 te mailen aan: Christian Ouwens, voorzitter NGA, email: info@nederlandsegalerieassociatie.nl onder vermelding van ‘Ambtelijk Secretaris’.

De beoogde datum van aanstelling is 1 april 2020.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.