De Amsterdamse Jeugdtheaterschool: Zakelijk Adviseur / Controller

De Amsterdamse Jeugdtheaterschool in Amsterdam zoekt een Zakelijk Adviseur / Controller voor 5 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 04-03-2020


De Amsterdamse Jeugdtheaterschool (AJTS) is opgericht in 1990 en stelt jongeren in de gelegenheid kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van toneel/theater op professionele wijze en in de breedste zin van het woord. De AJTS is een artistiek ambitieuze, professionele, interdisciplinaire jeugdtheaterschool waar individueel onderwijs gegeven wordt en waar ontwikkeling en nieuwsgierigheid centraal staan. Jongeren kunnen zich oriënteren op het kunstvakonderwijs en op het leven. Spelplezier staat voorop. Aan de hand van een meerjarig leerplan wordt het vakmanschap met betrekking tot toneel/theater getraind en het kunstenaarschap ontwikkeld.

De AJTS zoekt een

Zakelijk Adviseur / Controller

5 uur per week

Kerntaken van de Zakelijk Adviseur / Controller

 • Het voeren van een verantwoord financieel beheer.
 • Adviseren en ondersteunen van directie/bestuur bij visie, strategie en beleid.
 • Verzorgen van personeelszaken.

Uitwerking
Financieel beheer

 • Opstellen jaarbegroting, jaarrekening en financieel verslag.
 • Opstellen van kwartaalrapportages.
 • Opstellen van begrotingen per project in nauw overleg met bestuur.
 • Ondersteunen bij aanvraag van subsidies.
 • Zorgdragen voor crediteuren- en debiteurenbeheer.
 • Verzorgen fiscale aangiften.
 • Verzorgen van de volledige grootboekadministratie en de totale debiteuren-crediteuren administratie.

Beleid

 • Advies / sparringpartner van bestuur bij het maken van het beleid en bedrijfsvoering.
 • Voorbereiding en presentaties bij vergaderingen van raad van toezicht.
 • Monitoren liquiditeit van de organisatie en tijdig signaleren knelpunten.
 • Ondersteunen bij budgetbewaking.
 • Redigeren van beleidsplannen voor lange termijn, jaarplan en jaarverslagen.

Personeelszaken

 • Verzorgen van de algehele salarisadministratie.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (onder andere cao, Fair Practice, Good Governance et cetera).
 • Controleren van alle contracten.
 • Adviseren en ondersteunen van bestuur bij juridische personeelszaken.
 • Het verwerken van ziekmeldingen en het onderhouden van contacten hierover met de Arbodienst.

Profiel van de functie

 • Een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau.
 • Minimaal vijf jaar werkervaring.
 • Ervaring met fondsenwerving, overheidsfinanciering en sponsoring.
 • Zakelijk en financieel inzicht.
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv en motivatie via onderstaande sollicitatiebutton. De gesprekken vinden plaats in maart.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.