Volksuniversiteit Oegstgeest: Cursus Coördinatoren

De Volksuniversiteit Oegstgeest in Oegstgeest zoekt Cursus Coördinatoren, aantal uur in overleg | Vacature voor een Vrijwillige functie | Sluitingsdatum: geen


De Volksuniversiteit Oegstgeest is in beweging sinds zij deel uit maakt van de Bibliotheek Bollenstreek. De Volksuniversiteit Oegstgeest draagt bij aan ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Wij verzorgen lezingen, cursussen, excursies en workshops op het gebied van Kunst en Cultuur, Sport en Welzijn, Talen en Literatuur en Creativiteit. Voor uitbreiding en vernieuwing van ons aanbod zijn we op zoek naar twee coördinatoren die mee willen werken aan een nieuw en aantrekkelijk aanbod voor Sport & Welzijn en Kunst & Cultuur.

Cursus coördinatoren
De organisatie van de volksuniversiteit valt onder de Bibliotheek Bollenstreek en wordt gerund door één medewerker en verschillende vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn de Volksuniversiteit Oegstgeest in stand te houden. Als vrijwillige cursus coördinator denk je mee over het uitbreiden en vernieuwen van onze diensten en doelgroepen. Zoals nieuwe activiteiten bedenken en organiseren voor dertigers, scholieren, anderstaligen en de zakelijke markt. Daarnaast ben je als coördinator de eerste contactpersoon richting de docenten.

Het coördinatorenteam bestaat uit vijf cursuscoördinatoren, ieder met een eigen ‘pakket’ waarvoor hij/zij het aanspreekpunt is. De samenwerking binnen het team is goed. We overleggen minimaal vier keer per jaar. De coördinator heeft contacten binnen en buiten de volksuniversiteit. En met docenten en cursisten is goed contact. Er is volop ruimte voor nieuwe ideeën, initiatieven en creatieve invallen. We werken samen aan vernieuwing en verbreding van een organisatie middenin de samenleving.

Cursus Coördinatoren

omvang in overleg

De cursus coördinator

 • Is verantwoordelijk voor het nieuwe aanbod binnen zijn/haar cursusprogramma.
 • Denkt mee over de haalbaarheid van het aanbod en over de punten waarop we dit kunnen verbeteren.
 • Onderhoudt contact met docenten.
 • Maakt deel uit van het coördinatorenoverleg zodat de volledige programmering van de Volksuniversiteit Oegstgeest goed op elkaar is afgestemd.
 • Houdt bij wat de voortgang van de eigen aangeboden activiteiten is door middel van (tussentijdse) evaluaties.
 • Denkt mee over het vergroten van de naamsbekendheid en publiciteit.
 • Is bereid zo nu en dan als gastheer / -vrouw op te treden.
 • Werkt samen met de medewerker Volksuniversiteit Oegstgeest.

Jij hebt

 • Affiniteit met het coördineren van activiteiten en projecten.
 • Affiniteit met een leven lang leren.
 • Een open, klantvriendelijke en initiatiefrijke houding.
 • Binding met Oegstgeest.
 • Organisatietalent.

Wij bieden
Een prettige, stimulerende en inspirerende werkomgeving. Je ontvangt een gratis bibliotheekabonnement en een jaarlijkse attentie. Daarnaast hebben wij een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers en is er de mogelijkheid om jaarlijks andere collega vrijwilligers te ontmoeten. Hoeveel tijd je erin wilt steken ligt aan jou.

Interesse?
Als je het leuk vindt om te netwerken en mee te werken met een jong team aan de nieuwe Volksuniversiteit Oegstgeest dan gaan we graag met jou in gesprek. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Paula van Kalmthout, coördinator van de Volksuniversiteit Oegstgeest via volksuniversiteit@bibliotheekbollenstreek.nl of bel met 071-5237165.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.