Het Nieuwe Instituut: Programmamanager

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam zoekt een Programmamanager ‘Ontwikkeling Netwerk en Platform Archieven Design en Digitale Cultuur’ voor 20 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 20-11-2019


Het Nieuwe Instituut kijkt met haar programmering naar de ontwerpvraagstukken van onze tijd en die van de toekomst. Het Nieuwe Instituut wil, in een periode die wordt gekenmerkt door radicale veranderingen, het actuele gesprek over architectuur, design en digitale cultuur door middel van onderzoek, programma’s en presentaties benoemen, duiden en bevragen.

Voor de aansturing van dit vervolgtraject is Het Nieuwe Instituut op zoek naar een

Programmamanager ‘Ontwikkeling Netwerk en Platform Archieven Design en Digitale Cultuur’

20 uur per week

Het Nieuwe Instituut heeft begin dit jaar in opdracht van het ministerie van OCW de Inventarisatie Archieven Design en Digitale Cultuur afgerond. In de uitgangspuntenbrief voor het Cultuurbeleid 2021-2024 heeft de minister haar inzet en het vervolgtraject naar aanleiding van deze inventarisatie publiek gemaakt. Binnen de BIS wordt in het nieuwe cultuurbeleid (2021-2024) ruimte gemaakt voor een netwerk- of platformfunctie die kennisdeling over behoud en beheer van collecties en netwerkvorming stimuleert en die collecties digitaal verbindt en toegankelijk maakt. Gedurende de periode november 2019 tot december 2020 wil Het Nieuwe Instituut in netwerkverband samen met het veld de betekenis van deze functie nader concretiseren en vertalen in een solide programma en mogelijke organisatievorm.

Wat houdt de functie in
De programmamanager richt zich in de kern op het vormgeven en ontwikkelen van een toekomstig netwerk en platformfunctie op het gebied van design en digitale cultuur archieven. De programmamanager bouwt een netwerk op van individuen en organisaties die een rol (kunnen) spelen en faciliteert het gesprek tussen hen. Hiervoor is inmiddels een proces ontwikkeld waarbinnen verschillende werkgroepen worden geformeerd (bestaande uit experts en stakeholders uit het veld) rond de thema’s netwerk, methode, programma en infrastructuur. De programmamanager is expert op het werkterrein, haalt aanvullende kennis op en stelt die kennis beschikbaar. Als verbinder stimuleert de programmamanager de betrokkenheid en bijdrage van, en uitwisseling tussen de gewenste deelnemers.

Werkzaamheden
De Programmamanager ontwikkelt, organiseert en coördineert alle werkzaamheden die verband houden met de opdracht aan de werkgroepen en het vormen van het netwerk en platform. Het proces, de vragen en de uitkomsten van de verschillende werkgroepen worden gedeeld binnen het netwerk, en zoveel mogelijk ook met een geïnteresseerd publiek. Hiertoe organiseert Het Nieuwe Instituut bijeenkomsten die soms besloten en waar mogelijk openbaar zijn. De programmamanager vertaalt de output van de verschillende werkgroepen in een programma en geeft vorm aan een mogelijke organisatievorm in aanloop naar het toekomstige netwerk en platform. De functie veronderstelt samenwerking met (en kennis van) de verschillende stakeholders in het veld van design en digitale cultuur. De programmamanager is werkzaam binnen de afdeling Agentschap en rapporteert aan hoofd Agentschap en werkt nauw samen met verschillende experts vanuit de afdelingen Erfgoed, Research en Programma.

Wij vragen

  • Ervaring in het vertalen van visie naar een programma en organisatievorm.
  • Kennis van het werkveld Design en Digitale Cultuur en affiniteit met (werkwijze van) Het Nieuwe Instituut.
  • Kennis van archivering en collectievorming.
  • Een creatief denker, een verbinder en een goede samenwerker.
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
  • Een minimaal afgeronde HBO opleiding.

Wij bieden

  • Een tijdelijk contract voor 20 uur per week, vooralsnog tot december 2020.
  • Een marktconform salaris.
  • Passende en marktconforme arbeidsvoorwaarden.
  • Een prettige werkomgeving in een dynamische organisatie.

Meer weten
Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met Floor van Ast, Programmamanager 010-440 1244

Reageren
Sollicitaties, in de vorm van een motivatiebrief en CV, kunnen vóór 21 november 2019 worden gestuurd.

Het vieren en stimuleren van diversiteit in brede zin (blikrichtingen, denkbeelden, cultuur, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, geloof et cetera) is een belangrijk aandachtspunt van Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Instituut streeft overeenkomstig naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand. In de selectieprocedure wordt hiermee rekening gehouden. Bij onderlinge afweging van kandidaten geldt bij gelijke geschiktheid een voorkeur voor interne kandidaten.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.