Heesterveld Creative Community & Open Ateliers Zuidoost: Algemeen Bestuurslid

Heesterveld Creative Community & Open Ateliers Zuidoost in Amsterdam Zuidoost zoeken een Algemeen Bestuurslid | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 10-12-2019


Stichting Heesterveld Creative Community & Stichting Open Ateliers Zuidoost beheren gezamenlijk de drie grootste cultuurbroedplaatsen van Amsterdam Zuidoost: Heesterveld, Kruitberg en Echtenstein. De broedplaatsen bieden werk- en woonruimte aan meer dan 150 kunstenaars en fungeren als centrum voor kunst en experiment in Zuidoost. Het gehele jaar wordt een divers cultureel programma aangeboden met onder andere festivals, tentoonstellingen en netwerkbijeenkomsten.

Het huidige bestuur bestaat uit twee leden – voorzitter en penningmeester – waartussen de portefeuilles onderling zijn verdeeld. Het bestuur wordt ondersteund door een coördinator die verantwoordelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de broedplaatsen. Het bestuur vergadert tussen de zes en acht keer per jaar. Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie zonder vergoeding, alleen reiskosten kunnen gedeclareerd worden.

Algemeen Bestuurslid

In de afgelopen jaren is de belangstelling vanuit de kunstensector voor Amsterdam Zuidoost sterk toegenomen. Nu er van culturele instellingen verlangd wordt dat zij met hun activiteiten een bredere doelgroep aanspreken is er binnen deze organisaties steeds meer aandacht voor diversiteit en zijn kunstenaars uit de Bijlmer in hot demand. Wethouder kunst en cultuur Touria Meliani ziet in het nieuwe Amsterdams Atelier en Broedplaatsenbeleid dan ook een belangrijke rol weggelegd voor broedplaatsen om bruggen te slaan tussen de buurt en culturele instellingen.

Heesterveld Creative Community en Stichting Open Ateliers trekken al een jaren een eigen koers. Met de verbindingsrol in gedachten hebben HCC en OAZO de afgelopen jaren geïnvesteerd in hun community. Kunstenaars en creatieven vormen de basis van de organisatie. Het stimuleren van de betrokkenheid, het creatief ondernemerschap en de onderlinge communicatie werpen hun vruchten af. De broedplaatsen zijn belangrijke onderdelen van de kunst- en cultuursector in Amsterdam Zuidoost en ook instellingen ver buiten het stadsdeel weten ons te vinden.

Om de ontwikkelingen in goede banen te leiden en duurzame groei te realiseren zoeken wij een nieuw bestuurslid om het huidige bestuur te versterken. Van kandidaten wordt verwacht dat zij:

  • Affiniteit hebben met de kunst en cultuur sector van Amsterdam Zuidoost
  • Visie hebben op vraagstukken rond diversiteit en inclusie
  • Beschikken over een relevant netwerk binnen de sector
  • Opbouwend en kritisch kunnen meedenken met de doelen/ missie/ visie van de organisatie
  • Meedenken met het geven van vorm en invulling aan de organisatie als zijnde een organisatie waarbij creatief ondernemerschap van de kunstenaars het uitgangspunt is

Interesse? Neem dan contact op met de voorzitter, mevrouw Saundra Williams, per e-mail: saundra.williams@gmail.com.
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen via 06 208 47 662. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 10 december 2019.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.