FluXus, Centrum voor de Kunsten Zaanstad: Programma-coördinator Muziek

FluXus, Centrum voor de Kunsten Zaanstad in Zaandam zoekt een Programma-coördinator Muziek voor 16 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 30-11-2019


FluXus is hét centrum voor de kunsten in Zaanstad met als primaire taak het verzorgen van cultuureducatie en -participatie in alle kunstdisciplines: muziek, beeldende kunst, media, theater en dans. Dit doen wij in het onderwijs, vrije tijd en zorg & welzijn. Tevens heeft FluXus een eigen poppodium, De FluX.

Programma-coördinator Muziek

16 uur per week

Voor het cursusaanbod in de vrije tijd werkt FluXus met zelfstandige docenten die hun eigen lesaanbod bepalen. Voor de verschillende disciplines is er een programmacoördinator. De programmacoördinatoren vervullen een spilfunctie om middels hun rol en hun bijdragen, enerzijds de zelfstandige docenten, anderzijds de cursisten te werven en te binden aan FluXus, om daarmee een bloeiende cultuureducatie in Zaanstad te realiseren.

Ieder heeft eigen verantwoordelijkheid voor het discipline gebonden beleid. Voor het overige worden taken onderling verdeeld en flexibel ingevuld, afhankelijk van de omvang van ieders aanstelling. De programmacoördinator maakt deel uit van het team programmacoördinatoren. Zij stemmen hun programma’s en werkwijze op elkaar af, dragen zorg voor gezamenlijke programma’s en verdelen onderling de meer algemene taken/portefeuilles. Zij werken nauw samen met de medewerkers klantenservice ten behoeve van een goede uitvoering van de activiteiten en de dagelijkse gang van zaken op de locaties. De programmacoördinator Muziek is de verbinder tussen Fluxus en de docenten en de vereniging van zelfstandige muziekdocenten die binnenkort wordt opgericht.

Tot de taken behoren

 • Werven en binden van zelfstandige docenten Muziek met het FluXus-netwerk, zowel intern als extern, zodat er een kwalitatief, pluriform, breed en diep aanbod is binnen Zaanstad en de faciliteiten maximaal benut worden.
 • Die activiteiten initiëren en realiseren, die bijdragen aan het bereiken van een kwalitatief hoogstaand lesaanbod.
 • Volgen van de ontwikkelingen in de cultuur en de cultuureducatie en deze vertalen (waar nodig en mogelijk) naar voor Zaanstad relevante programma’s en activiteiten.
 • Het opbouwen en onderhouden van een netwerk en samenwerkingsverbanden met relevante (externe) partners en stakeholders.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de eigen discipline Muziek in interactie met de zelfstandige docenten, met de prioriteit bij kinderen en jongeren.
 • Het initiëren en uitvoeren van projecten en het aanboren van fondsen en andere (extra) financiële middelen die bijdragen aan cultuureducatie in Zaanstad.
 • Het ontwikkelen van cursusoverstijgende programma’s en activiteiten.
 • Het bevorderen en coördineren van de samenwerking met en tussen de zelfstandige docenten.
 • Ondersteuning van de zelfstandig ondernemers/docenten met taken die bijdragen aan de meerwaarde die de Muziekschool en het Fluxusnetwerk biedt aan de cultuureducatie.
 • Adviseren van de directie voor beleid op het gebied van Muziek.

Verantwoordelijkheden

 • Verbindt zelfstandige ondernemers/docenten die bij FluXus een lesruimte huren tot een Muziekschool, in nauwe samenwerking met de vereniging van docenten. Legt eveneens verbindingen met het onderwijs en de amateurkunst, zorgt voor samenwerking en doorstroming en geeft gestalte aan de meerwaarde die de Muziekschool en het FluXusnetwerk hebben voor de cultuureducatie in Zaanstad.
 • Weet een dusdanig stimulerende lesomgeving te creëren dat docenten én leerlingen graag bij FluXus komen.
 • Zorgt voor een efficiënte overlegstructuur met de zelfstandige ondernemers / docenten in de Muziekschool en in het FluXusnetwerk.
 • Is verantwoordelijk voor de bezetting (kwalitatief en kwantitatief) van de lesruimtes.
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de discipline Muziek.
 • Streeft naar synergie met de andere afdelingen binnen FluXus: Onderwijs en poppodium De FluX.
 • Is het gezicht naar buiten voor de actieve kunstbeoefening voor Muziek, initieert en onderhoudt de externe contacten, verbindt en werkt hiermee samen.

Gevraagde opleiding en ervaring

 • Minimaal hbo-niveau in Muziek.
 • Ervaring met lesgeven.
 • Gevoel voor en ervaring met marketing.
 • Sterk zijn in communiceren, organiseren en verbinden.
 • Affiniteit met kinderen en jongeren.
 • Een breed netwerk hebben in Zaanstad.
 • Kansen kunnen zien én benutten.
 • Een bruggenbouwer en initiator zijn.
 • Een creatieve geest met een commerciële inslag.
 • Dienstverlenend en servicegericht zijn.
 • Heeft gevoel voor humor en kan relativeren.
 • Bij voorkeur woonachtig in de Zaanstreek.
 • Flexibel wat betreft het kunnen aanpassen van werktijden aan activiteiten.

Wij bieden een salaris conform de cao kunsteducatie schaal 11.

Interesse
Stuur vóór 30 november 2019 een motivatiebrief met cv naar: hgrafe@fluxus.nl.

Voor meer informatie over de functie: Otto Berg (directeur) 06 250 822 19, of Maurits Haenen, coördinator muziek a.i. 06 225 406 18.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.