Nederlands Letterenfonds: Leden voor de Raad van Advies

Het Nederlands Letterenfonds in Amsterdam zoekt Leden voor de Raad van Advies | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 10-11-2019


Het Nederlands Letterenfonds is hét publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert, dat lezende hersenen gelukkiger en actiever zijn, maar dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en promotie in binnen- en buitenland. Het fonds geeft beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de wereld van het woord.

Vanaf 2020 is er behoefte aan nieuwe deskundigen binnen de commissies die adviseren over respectievelijk digitale projecten, literaire manifestaties en festivals, schrijversbiografieën, literaire vertalingen in het Nederlands, en oorspronkelijk Nederlandstalig of Fries werk.

Het Nederlands Letterenfonds zoekt nieuwe

Leden voor de Raad van Advies

 

De leden spelen een belangrijke rol bij de advisering over alle aanvragen. Per subsidieregeling wordt een commissie samengesteld. Binnen die commissie adviseren de leden gezamenlijk over de voorgelegde aanvragen voor nieuw werk of nieuwe projecten. Daarnaast geven de leden individueel schriftelijke beoordelingen over de (literaire) kwaliteit van recente boeken of projecten.

Diversiteit en kwaliteit zijn belangrijke trefwoorden in de missie van het Letterenfonds. We verwelkomen daarom graag sollicitaties van mensen die nu in de Raad van Advies ondervertegenwoordigd zijn.

Raad van Advies
De Raad van Advies bestaat maximaal uit 50 personen. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling en een voorbereidingstoeslag per vergadering. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om reguliere (bezoldigde) functies.

Een overzicht van de specifieke deskundigheid die voor verschillende commissies wordt gezocht, kunt u vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds, onder ‘Over het fonds’.

Algemeen profiel
Van de kandidaten wordt verwacht dat ze in een relatief kort tijdsbestek een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van literair werk en van de aanvragen kunnen geven en hun mening goed kunnen beargumenteren (zowel schriftelijk als mondeling). Ervaring met het adviseren over aanvragen is een pre, maar is niet noodzakelijk. Deskundigheid, visie, betrokkenheid en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming zijn essentieel. Voor alle commissies geldt dat de leden individuele beoordelingen schrijven over afgeronde projecten en gezamenlijk adviseren over alle voorliggende aanvragen.

Procedure
Een motivatiebrief met cv kunt u tot en met zondag 10 november 2019 per mail sturen aan post@letterenfonds.nl. Vermeld in de onderwerpregel: sollicitatie Raad van Advies. Uw bericht wordt vertrouwelijk behandeld. De ontvangst van uw motivatiebrief met cv wordt uiteraard (na bovengenoemde datum) per mail bevestigd.

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door een selectiecommissie die adviseert over de samenstelling van de Raad van Advies. De selectie vindt primair plaats op basis van de schriftelijke aanmeldingen. De besluiten zijn begin december 2019 te verwachten.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.