Beroepsvereniging Componisten MultiMedia: Voorzitter

Beroepsvereniging Componisten MultiMedia in Amsterdam zoekt een Voorzitter voor een nader te bepalen aantal uur | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 25-11-2019


BCMM (Beroepsvereniging Componisten MultiMedia), opgericht in 2009, is de beroepsvereniging voor Nederlandse mediacomponisten. Kerntaak van BCMM is het behartigen van de belangen van Nederlandse mediacomponisten. Daarnaast biedt BCMM haar leden juridische ondersteuning, vakinhoudelijke events, actuele informatie en diverse andere voordelen zoals entree-kortingen op relevante events.

BCMM is vertegenwoordigd bij Buma / Stemra in de Raad van Rechthebbenden, de Raad van Toezicht en in het bestuur van Buma Cultuur. In Nederland vindt structureel overleg plaats met onder meer Sena en Platform Makers; op Europees niveau met de European Songwriter & Composer Association (ECSA). Met onder meer het door BCMM ontwikkeld standaard uitgave-contract en advies over geboden contracten wil BCMM de onderhandelingspositie van mediacomponisten verbeteren.

Het bestuur van BCMM bestaat op dit moment uit zes leden, waarbij een nieuwe voorzitter ons team compleet maakt met een totaal van zeven. De rol van voorzitter wordt op dit moment ad interim ingevuld door twee zittende bestuursleden in duo-rol. De leden van het bestuur worden benoemd door de leden van de vereniging via een ALV. De voorzitter en de andere leden van het bestuur worden telkens voor een termijn van drie jaren benoemd en zijn (beperkt) herbenoembaar.

Wij zoeken per begin 2020 een

Voorzitter

nader te bepalen aantal uur

Onze nieuwe voorzitter krijgt als verantwoordelijkheden en taken onder andere

 • Dagelijkse en strategische leiding van de vereniging
  • meenemen andere bestuursleden, vrijwilligers en leden en samen uitvoering te geven aan beleid en vernieuwingen door te voeren;
  • monitoren en aansturen vertegenwoordigers binnen onder andere Buma / Stemra en Sena;
  • invloed BCMM waarborgen en versterken waar mogelijk c.q. nodig;
  • implementatie en doorontwikkeling strategie;
  • vergroten ledenaantal en ledenbetrokkenheid.
 • BCMM op niveau representeren op relevante gelegenheden zoals
  • optreden als woordvoerder richting CBO’s, bijvoorbeeld op ALV’s;
  • optreden als woordvoerder pers en media;
  • overleg voeren en banden versterken met andere beroepsverenigingen.

Onze nieuwe voorzitter heeft onder andere

 • Een hoog denk- en werkniveau.
 • Relevante bestuurlijke kennis en ervaring.
 • Ervaring met belangenbehartiging.
 • Affiniteit met het mediacompositie werkveld.
 • Bij voorkeur kennis van het (internationale) werkveld van mediamuziek en auteursrechten.
 • Een representatieve verschijning en goede communicatieve vaardigheden.
 • Beschikking over een relevant netwerk.
 • Een goed strategisch denkvermogen en visieontwikkeling.
 • Het natuurlijke gezag om een verbinder te zijn, maar is ook een krachtig onderhandelaar.
 • Gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen.
 • Voldoende beschikbaarheid.
 • Geen conflicterende bestuurs- en/of werknemers-positie(s)

Reacties
Uw belangstelling en kunt u tot en met 25 november 2019 kenbaar maken middels een motivatie met CV en deze mailen naar secretariaat@bcmm.nl ter attentie van Julia Soede.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.