Nederlandse Bach Academie: Zakelijk Directeur

De Nederlandse Bach Academie in Drachten zoekt een Zakelijk Directeur voor gemiddeld 16 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: geenDe Nederlandse Bach Academie is een nieuwe praktijkgerichte Academie die de verbindende factor wil zijn tussen meesters en gezellen. Tussen professionele musici en specialisten enerzijds en zeer getalenteerde amateurs en muziekvakstudenten anderzijds. Een hoog gekwalificeerde, ambachtelijke Academie die door het organiseren en geven van o.a. concerten, voorstellingen, cursussen, masterclasses en educatieve projecten op scholen een belangrijke bijdrage levert aan de muziekcultuur. En de culturele infrastructuur van ons leefgebied versterkt. Onze website www.nederlandsebachacademie.nl vertelt verder wie wij zijn en wat onze missie en visie is.

De Nederlandse Bach Academie wil graag in contact komen met personen die voor onze organisatie het zakelijk leiderschap willen invullen.

Zakelijk Directeur

gemiddeld 16 uur per week

Leidinggevend:

 • Je bepaalt samen met de artistiek leider/directeur de visie, strategie en het beleid van de Nederlandse Bach Academie (NBA).
 • Je hebt de leiding over de dagelijkse gang van zaken en geeft sturing aan de langetermijnontwikkeling.
 • Je geeft leiding aan de productieleider en communicatiemedewerker.
 • Samen met de artistiek leider/directeur en het communicatieteam vergroot je de naamsbekendheid van de NBA, zowel online als offline.

Beleid en interne organisatie:

 • Je bereidt de vergaderingen voor van de Raad van Toezicht die minimaal 2 keer per jaar vergadert en voert de besluiten van deze vergadering uit.
 • Schrijven van langetermijnplannen, activiteitenjaarplannen en jaarverslagen.
 • Werving en selectie, samen met de artistiek leider/directeur van medewerkers op productioneel en communicatief gebied.

Fondsenwerving:

 • Het aanvragen van subsidies, fondsen, donaties en het werven van sponsors.

Financiën :

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de jaarbegroting (incl. dekkingsplan) en de financiële gang van zaken.
 • Je maakt jaarlijks het financieel verslag, resultatenrekening en balans.
 • Je voert de financiële administratie en hebt zo nodig contact met de accountant.
 • Bewaking van budgetten in samenwerking met de productieleider.

Netwerken en samenwerken :

 • Onderhouden van contacten met podia, overheden, fondsen, makers, koorscholen, overheden, conservatoria, basis-, middelbaar- en hoger onderwijs en gezelschappen/verenigingen uit de (amateur)muziekwereld.

Marketing & Communicatie:

 • Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het marketing- en publiciteitsbeleid.
 • Je initieert en plant samen met het communicatieteam (publiciteits)campagnes en samenwerkingen.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor de financiële en organisatorische bedrijfsvoering; het financiële -, subsidie -, acquisitie – en personele beleid.
 • Daarnaast geeft hij samen met de artistiek leider/directeur vorm aan de strategische koers van de NBA.
 • Tevens is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het zakelijk beleid. Daarbij is hij bevoegd om binnen de begrote kaders beslissingen te nemen. Buiten deze kaders worden plannen voorgesteld aan de Raad van Toezicht.

De artistiek leider/directeur en de zakelijk directeur vormen de directie.

Honorarium en soort arbeidsverhouding:
Gemiddeld 16 uur per week en is zeer wisselend.

Het honorarium is in overleg en (deels) afhankelijk van de inkomsten van projecten. De meeste werkzaamheden vinden plaats vanuit huis of een eigen werkplek.

Er wordt een overeenkomst van opdracht aangegaan.

Profiel van de functie

 • Een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau
 • Een jaar of 4 werkervaring, liefst in de cultuursector
 • Ervaring met fondsenwerving, overheidsfinanciering en sponsoring
 • Zakelijk en financieel inzicht
 • Leidinggevende ervaring
 • Een actueel netwerk in de muzieksector
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
 • Bij voorkeur woonachtig in Noord-Nederland

Reacties:
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie en/of nadere informatie wilt, kan je contact opnemen met Henk Slavenburg, email henk@nederlandsebachacademie.nl

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.