Theater De Krakeling: Voorzitter Raad van Toezicht

Theater De Krakeling in Amsterdam zoekt een Voorzitter voor de Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-09-2019Theater De Krakeling is al 41 jaar het theater voor de jeugd, gehuisvest in een historisch pand in het hart van Amsterdam. In Theater De Krakeling maken jaarlijks meer dan 40.000 kinderen en jongeren kennis met theater. Bijna dagelijks zijn er voorstellingen te zien voor kinderen en jongeren van 2 tot en met 17 jaar. Voorstellingen in alle disciplines van zowel de top van het jeugdtheater als de nieuwe jeugdtheatertalenten. Theater De Krakeling wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit alle lagen van de bevolking bereiken en theaterbezoek een plek in hun verdere leven geven.

Theater De Krakeling zoekt een

Voorzitter Raad van Toezicht

 

Wij vragen

  • academisch denk- en werkniveau;
  • ruime bestuurlijke / toezichthoudende ervaring;
  • vermogen om kritisch te kunnen oordelen over de wijze waarop en zorgvuldigheid waarmee het Bestuur tot invulling van haar verantwoordelijkheden komt;
  • vermogen zich een oordeel te vormen over de wijze waarop het Bestuur tot haar strategie komt, over het draagvlak bij de stakeholders en in de organisatie, alsook op hoofdlijnen over de strategie zelf;
  • vermogen om toezicht te houden op de vertaling door het Bestuur van de strategie in de structuur en processen van de werkorganisatie;
  • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Bestuur; bekendheid met de issues van corporate governance;
  • vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
  • beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • beschikt over een voor Theater De Krakeling relevant netwerk en is bereid dit in te zetten;
  • (regionale) verankering in het werkgebied en ervaring met veranderprocessen gelden als een pre.

De raad van toezicht bestaat samen met de voorzitter uit 6 leden met allen een eigen expertise. De raad van toezicht vergadert 4 keer per jaar, indien nodig vaker. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Ingangsdatum nader overeen te komen

Vacature en contactinformatie
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Sollicitaties kunnen per mail gestuurd worden aan Elly Ludenhof (lid sollicitatie commissie raad van toezicht) rvt@krakeling.nl. U kunt uw sollicitatie tot uiterlijk 1 september 2019 indienen.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.