Stichting de Zilveren Camera: Bestuursleden

Stichting de Zilveren Camera in Hilversum zoekt Bestuursleden voor 2 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-10-2019Stichting de Zilveren Camera is een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks de Zilveren Camera wedstrijd organiseert. Professionele fotografen sturen hiervoor jaarlijks duizenden foto’s in. De foto of serie die in de ogen van de jury zowel fotografisch als journalistiek het afgelopen jaar het best representeert ontvangt de Canon Zilveren Camera. Dit is al 70 jaar de activiteit waarvoor de Zilveren Camera in 1949 door Sem Presser is opgericht.

De Zilveren Camera is maatgevend voor de Nederlandse fotojournalistiek en toont jaarlijks de stand van het vakgebied. Zij stimuleert kwaliteit en vernieuwing in alle disciplines van de visuele journalistiek. Tegelijkertijd wil de Zilveren Camera het belang van fotojournalistiek voor een pluriforme, democratische en open samenleving benadrukken. Het landschap van de professionele fotojournalistiek is in de afgelopen 70 jaar ingrijpend veranderd. De beroepsgroep is verder geprofessionaliseerd, tegelijkertijd zijn tempo, werkdruk, techniek en apparatuur vergaand gewijzigd.

De Stichting de Zilveren Camera bevindt zich in een fase van transitie: van een organisatie met een klein meewerkend bestuur, enkele betaalde projectmedewerkers en harde kern van vrijwilligers naar een organisatie met een betaalde directeur, een bestuur op afstand en projectteam op verschillende projecten door het jaar heen. In de komende 5 jaar wil de stichting door het hele jaar heen meerdere activiteiten ontwikkelen die de kwaliteit van de visuele journalistiek stimuleren en verbeteren om zo bij te dragen aan een pluriforme, democratische en open nieuwsvoorziening.

Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan 1 positie wordt ingenomen door een vertegenwoordiger van de NVJ/NVF.

Om het proces van professionalisering verder vorm te geven is de stichting op zoek naar nieuwe

Bestuursleden

2 uur per week

Het bestuur treedt gefaseerd aan en af, om de continuïteit te kunnen waarborgen. In 2019 zijn er drie vacatures in het bestuur en in 2020 is er een vierde vacature. In totaal streven we naar een bestuur van 7 personen, met een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw; jong en oud; en fotografen en andere expertises. In het bestuur nemen maximaal 2 leden op voordracht van de NVJ/NVF zitting, goed te keuren door het bestuur.

Algemene profielkenmerken lid bestuur

 • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Heeft aanvullende netwerken en is bereid deze ten bate van de stichting in te zetten.
 • Heeft hart voor de missie en doelstellingen van de stichting.
 • Kan bijdragen aan de ingezette professionalisering.
 • Heeft een open houding waarin samen aanpakken centraal staat.
 • Draagt bij aan de sfeer binnen het bestuur waar constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt.
 • Is als mens flexibel, laagdrempelig en prettig in de omgang.

We zijn specifiek op zoek naar nieuwe bestuursleden met een of meer van de onderstaande profielkenmerken:

 • Een breed (politiek) netwerk in het (landelijk) openbaar bestuur
 • Ervaring in het bedrijfsleven
 • Kennis van fondsenwerving / marketing
 • Juridische kennis, specifiek in beeld- en auteursrecht
 • Een goed netwerk in de (foto)journalistiek en een verbinding met een jonge generatie fotografen

Het bestuur vergadert één keer per maand en functioneert als een meewerkend bestuur, in transitie naar een bestuur op afstand. Daarmee komen verantwoordelijkheden en bevoegdheden anders te liggen in de samenwerking en is een andere invulling van de diverse rollen aan de orde.

Informeel contact is er regelmatig. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis (bestuursleden ontvangen hiervoor de wettelijk maximaal vastgestelde vergoeding). Het bestuur nodigt, in aanvulling op het huidige team, met name vrouwelijke kandidaten uit om te reageren. Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsduur van vier jaar. Er zijn maximaal twee zittingstermijnen.

Voor vragen kunt u bellen met Marcel Molle (voorzitter): 06-54715462

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.