Sociaal Fonds Podiumkunsten: Onafhankelijk Voorzitter

Sociaal Fonds Podiumkunsten in Amsterdam zoekt een Onafhankelijk Voorzitter voor gemiddeld 4 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-09-2019


Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) zet zich in om de loopbaanambities van iedereen die in de sector podiumkunsten werkzaam is zo goed mogelijk te faciliteren. Het SFPK vindt dat de werkenden in de sector blijvende aandacht en ontwikkeling nodig hebben om tot volle bloei te kunnen komen, onafhankelijk van de waan van de dag.

Met de oprichting van het SFPK hebben de sociale partners in de sector deze behoefte onderkend. Het fonds is een solide partner op het gebied van opleiding en ontwikkeling, als basis voor de duurzame inzetbaarheid van iedereen die in de podiumkunsten werkzaam is.

Het SFPK werkt volgens het werkbestuursmodel. Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in de podiumkunsten. De Kunstenbond vertegenwoordigt de werknemers en de NAPK (de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten) de werkgevers. De voorzitter is onafhankelijk.

Het SFPK krijgt inkomsten via premieafdracht door werkgevers en werknemers en zoekt daarnaast naar aanvullende inkomsten. Het SFPK gebruikt deze middelen voor:

 • Het stimuleren en financieren van activiteiten gericht op scholing, loopbaanontwikkeling en leeftijdsbewust personeelsbeleid;
 • Het aanmoedigen van mobiliteit binnen en buiten de sector;
 • Het uitvoeren en financieren van onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en dergelijke, als basis voor gericht beleid;
 • Het vergroten van de expertise, productiviteit, inzetbaarheid, gezondheid, vitaliteit en arbeidsmarktpositie van iedereen die werkzaam is in de sector.

Onafhankelijk Voorzitter

gemiddeld 4 uur per week

Het SFPK is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter die voldoet aan het volgende profiel:

 • Ruime ervaring en aantoonbare kwaliteiten als voorzitter van een bestuur
 • Beschikt over voldoende kennis en ervaring om de belangen van het Sociaal Fonds Podiumkunsten te kunnen behartigen
 • Beschikt over persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij menings- en besluitvorming van het bestuur en om daarbij boven de partijen te staan
 • Is in staat om met het bestuur en in overleg met de sociale partners een toekomstbestendige en stabiele koers uit te stippelen
 • Voldoende en aantoonbare kennis van bedrijfsvoering
 • Ervaring in het voeren van gedegen personeelsbeleid
 • Ervaring in het contact met sociale partners
 • Is besluitvaardig en crisisbestendig
 • Beschikt over een actueel netwerk dat relevant is voor de culturele sector
 • Betrokkenheid bij, kennis van en ervaring met de podiumkunsten
 • Sociale betrokkenheid met de podiumkunstenarbeidsmarkt en begrip van het specifiek eigen karakter ervan
 • Heeft affiniteit met en hecht belang aan arbeidsmarktontwikkeling in de sector cultuur
 • Communicatief vaardig met een open houding, empathisch en luisterend oor, in staat om meningen op één lijn te krijgen, bindend karakter en een samenvattend vermogen.

Gewenste kwalificaties/eigenschappen:

 • teamspeler
 • charismatisch, inspirerend en representatief
 • brede cultureel-maatschappelijke belangstelling
 • netwerker
 • bruggenbouwer
 • empathisch en pragmatisch
 • ondernemend en met lef
 • voldoende tijd en beschikbaarheid

Het bestuur vergadert gemiddeld eens per 2 maanden, ten kantore van een van de bestuursleden. De benoeming is voor een periode van vier jaar, de bestuurder is 1x herkiesbaar.

Aanvullende informatie of gegevens contactpersoon voor toelichting op de vacature kunnen worden opgevraagd via bestuur@sfpk.nl of via 06-201 267 25.

Voor de vervulling van deze rol is een vacatiegeld beschikbaar van € 1.500 per kwartaal.

U kunt uw reactie, met cv en korte motivatie, vóór 1 september sturen aan bestuur@sfpk.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden in Amsterdam, tweede helft van september.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.