Van Dooren Advies BV: Trainee Fondsenwerving

Van Dooren Advies BV zoekt een Trainee Fondsenwerving voor 32 uur per week, locatie nader te bepalen | Vacature voor een Leertraject, Traineeship | Sluitingsdatum: geen


Al ruim dertig jaar staat versterking en verzakelijking van de culturele en maatschappelijke sector op de politieke agenda in Nederland. Artistieke, maatschappelijke en economische belangen in de culturele sector zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om als organisatie te kunnen blijven ontwikkelen, vernieuwen en groeien. Artistieke en zakelijke talenten, kunstenaars en kunstbemiddelaars hebben elkaar nodig om hun dromen en ambities nu en in de toekomst te realiseren. De noodzaak van een gezondere financieringsmix daalt langzaam maar zeker in. Toch signaleert Van Dooren Advies (VDA) dat het aantrekken van zakelijke krachten nog altijd achterblijft op de artistiek inhoudelijke kennis die in veel gevallen bij organisaties wel ruimschoots aanwezig is. Met ‘zakelijk’ doelen we hier op resultaatgerichte medewerkers die hands-on te werk gaan, commercieel vaardig zijn, kansen zien en creëren én risico durven te nemen als de situatie daarom vraagt. Cultuurmanagers met een frisse blik op beleid, relatieontwikkeling, ondernemerschap en de drive om de organisatie waarvoor zij werken financieel sterker te maken, zijn hard nodig.

Kaalslag of cultuuromslag?
Als bureau ontwikkelt VDA samen met haar opdrachtgevers strategieën en plannen op het terrein van fondsenwerving, cultuursponsoring en relatiemanagement. De ervaring leert ons dat goede plannen nog te vaak stranden bij de uitvoering, omdat er niet voldoende wordt geïnvesteerd in zakelijke mankracht. Veelal zijn gebrek aan geld, kennis, mensen en interne bereidheid om daadwerkelijk te verzelfstandigen de grote boosdoeners. De kosten gaan nog te weinig voor de baten uit, met als gevolg dat de uitvoering van kansrijke plannen stagneert.

Wat de culturele sector nodig heeft is duurzame en doelgerichte ondersteuning als motor achter de fondsenwerving: zakelijke medewerkers in het hart van de eigen organisatie. Het VDA Young Talent Program is ontwikkeld met als doel om bovengenoemde barrière voor culturele en maatschappelijke organisaties te verlagen, waarbij het evenzeer als waardevolle springplank dient voor jonge zakelijke talenten.

Diverse culturele instellingen zoeken een

Trainee fondsenwerving

32 uur per week

Profiel en perspectief
VDA roept net afgestudeerde kandidaten op om zich aan te melden voor het VDA Young Talent Program dat op 1 september aanstaande weer van start gaat. De talenten hebben passie voor kunst, cultuur en/of maatschappij en worden enthousiast van het idee dat ze zakelijk bijdragen aan betekenisvolle projecten mét impact. Onze talenten ontwikkelen geen strategie, ze voeren de strategie uit. Ze zijn in staat mensen mee te nemen in hun enthousiasme. Daar zijn specifieke vaardigheden en competenties voor nodig, waar de adviseurs van VDA de talenten op selecteren en voor opleiden.

De potentiële Young Talents Allround Fundraising:

  • Studenten die op het punt staan hun bachelor- of masteropleiding op hbo- of wo-niveau af te ronden en/of de young professional die een carrière switch wil maken;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Groot verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen;
  • Sociaal sterk, diplomatiek en mét overtuigingskracht;
  • Affiniteit met de gezondheidszorg, goede doelen of culturele sector;
  • ‘Doener met brains’: een (aan)jager met flair, commercieel en creatief;
  • In staat om mensen mee te kunnen nemen in enthousiasme;
  • Een zelfstandige werker, proactief met een hands- on mentaliteit;
  • Minimaal twaalf maanden inzetbaar, voor 32 uur per week

Opbouw programma
Talenten die door VDA zijn geselecteerd mogen deelnemen aan het programma. De deelnemende talenten ontvangen een overzicht van deelnemende opdrachtgevers en kunnen hun voorkeur uitspreken.

Vervolgens worden de talenten aan de opdrachtgevers voorgesteld. Zodra een match tot stand is gekomen, krijgt een talent een overeenkomst aangeboden door de betreffende opdrachtgever.

Daarna doorlopen de talenten in september samen een trainingsprogramma bij VDA en worden klaargestoomd voor hun rol bij de opdrachtgever. Deze fase van het programma bestaat uit een reeks van relevante trainingen en workshops én een deel uit zelfstudie. De trainingen worden verzorgd door de adviseurs van VDA. Deze maand wordt tevens gebruikt om de opdrachtgever goed te leren kennen.

Na een maand beginnen de talenten met de benodigde vaardigheden aan hun traineeship op locatie bij de opdrachtgever. Deze periode duurt dan nog elf maanden. Tijdens deze periode vinden negen intervisiesessie van twee uur plaats met een adviseur van VDA. Tijdens deze sessies wordt ingegaan op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Daarnaast worden alle talenten (ook uit eerdere edities) twee keer per jaar uitgenodigd voor de VDA Young Talent Club netwerkborrel, een essentiële netwerkbijeenkomst voor startende fondsenwervers.

Je ontvangt maandelijks een onkostenvergoeding van €800,- exclusief reiskosten van je opdrachtgever op basis van 32 uur per week.

Deelnemende organisaties
In voorgaande edities deden onder meer de volgende opdrachtgevers mee: Prinsengrachtconcert, Kasteel Sypesteyn, Bibliotheek Deventer, Calefax, Wereldouders, Geofort, Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk.

Verder zijn onze talenten na hun carrière bij VDA gaan werken voor organisaties zoals Nationale Opera & Ballet, KWF Kankerbestrijding, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, IMC Weekendschool, Johan Cruyff Foundation, Delft Chamber Music Festival, Rijksmuseum Amsterdam, War Child, FOAM, Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Het Nationale Theater, Waag Society en Cultuurgebouw Haarlemmermeer.

Voor de editie die start op 1 september aanstaande hebben zich inmiddels al 8 potentiële opdrachtgevers gemeld.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan snel je CV en motivatiebrief naar Lilian van Wijngaarden, lilian@vandoorenadvies.nl. Meer informatie is te verkrijgen via tel.: 020 530 40 30 en via www.vandoorenadvies.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.