Patronaat: Programmeur

Patronaat in Haarlem zoekt een Programmeur voor 32 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 30-08-2019Patronaat is dé poporganisatie van Haarlem en omstreken. Met haar sterke programmering en eigenzinnig karakter behoort Poppodium Patronaat al jaren tot de top tien kernpodia van Nederland. Inmiddels heeft Patronaat meer dan 200 medewerkers, waarvan ongeveer 40 procent in een betaalde functie. In 2018 werden ruim 450 concerten en andere activiteiten georganiseerd, die in totaal meer dan 120.000 bezoekers trokken. Het stimuleren en faciliteren van onbegrensde creativiteit, het versterken van inclusiviteit op de werkvloer, voor en op het podium en het geven van maximale support voor nieuw talent zijn kernwaarden voor Patronaat.

Wij zoeken voor de afdeling Programmering

Programmeur

32 uur per week

Patronaat is op zoek naar inspirerende, creatieve collega die goed op de hoogte is van het (lokale) muzieklandschap. De programmeur zal met veel energie in staat moeten zijn een leidende rol te ontwikkelen binnen de programmering van Haarlem en nabije regio. De nieuwe collega is communicatief sterk en heeft draagvlak in het (lokale) netwerk of weet dit snel op te bouwen. Ook weet hij of zij de juiste marketing en publiciteit strategieën op te zetten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

De programmeur heeft een sterk commercieel inzicht met oog voor creativiteit en weet bestaande concepten kwalitatief te verbeteren, nieuwe concepten te ontwikkelen, de publieksbeleving te intensiveren en het programmeringsbeleid tot nieuwe inzichten te inspireren. Patronaat is één van de tien grote poppodia van Nederland. Patronaat werkt intensief samen met vele externe locaties en partijen in de stad Haarlem en is bovendien aanvoerder van het nieuwe popcentrum Slachthuis, dat in 2021 zijn deuren zal openen. Patronaat presenteert meer dan 300 shows per jaar en heeft 130.000 bezoekers ontvangen in 2018.

Verantwoordelijkheden:

 • Mede verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het inhoudelijk beleid.
 • Realiseren van een breed scala aan programma-activiteiten in één of meerdere disciplines voor brede publieksgroepen in diverse product markt combinaties, met ook een affiniteit voor alternatieve (rock)muziek.
 • Onderhouden contacten met artiesten, agenten, boekingskantoren, financiers, distributeurs.
 • Verstrekken interne informatie voor PR en Theatertechniek.
 • Is eindverantwoordelijk voor pre-productie en pre-contractbeheer met betrekking tot de geboekte activiteiten.

Taakomschrijving:

 • Initieert, bereidt voor en voert uit het artistieke beleid (waaronder niet limitatief te verstaan onder meer het programmeren van activiteiten, het initiëren, coördineren en (mede) uitvoeren van eigen producties, het zoeken en coördineren van samenwerkingsverbanden ter (mede) uitvoering van het artistieke beleid (zowel binnen de eigen accommodatie als daarbuiten), het initiëren en coördineren van de accommodatie-aankleding in het kader van de programmering, et cetera).
 • Initieert en adviseert uit hoofde de van programmering functie aan andere relevante beleidsterreinen (onder meer de uit de programmering/artistiek beleid voortvloeiende publiciteit).
 • Het initiëren en (laten) uitvoeren van alle (overige) voorkomende werkzaamheden in het kader van het artistieke beleid en programmering.
 • Draagt als medewerker bij aan initiëring, voorbereiding en uitvoering van het totale en algemene beleid.
 • Draagt als lid van het Programmering-/publiciteit-/productieoverleg bij aan initiëring, voorbereiding en uitvoering van de in dit overleg voorkomende onderwerpen en draagt waar gewenst de onderwerpen van zijn primaire taakgebied aan voor bespreking in dit overleg.
 • Het verrichten van andere voorkomende (vervanging)werkzaamheden die gezien het beperkt aantal functies binnen de organisatie c.q. gezien de grootte van de organisatie niet binnen andere functies kunnen/zijn ondergebracht of die wegens ziekte of afwezigheid van andere functionarissen uitgevoerd moeten worden.

Opleidingsniveau:

 • Universitair of hbo-werk- en -denkniveau.

Kennis/ervaring/kenmerken:

 • Uitgebreide (actuele en historische) kennis, brede ervaring en goede (relatie /sector) contacten op het (artistiek) vakgebied in de ruime zin.
 • Ervaring en kennis met organisatie rond en coördinatie van uitvoering artistiek beleid/programmering.
 • Ervaring en kennis met theatertechnische aspecten, publiciteit, juridische en fiscale aspecten in relatie tot de uitvoering van artistiek beleid/programmering.
 • Ervaring met betrekking tot algemeen organisatorische aspecten en het aansturen van medewerkers (managementaspect).
 • Ervaring in en kennis van de podiumkunstsector.
 • Uitstekende contacten en relaties in de brede zin binnen de popmuzieksector.
 • Oog en ‘voelhorens’ voor de (snelle) ontwikkelingen binnen de sector.
 • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden.
 • Oog voor presentatie, representatie en serviceaspecten, zowel intern als extern gericht.
 • Publiek en relatiegerichte alsmede collegiale instelling.
 • Initiatiefrijk & creatief.
 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting.

Salariëring:

 • Conform cao Nederlandse Poppodia en Festivals

Wij bieden:

 • Een leuke werkplek in een klein team;
 • Een mogelijkheid je netwerk uit te breiden;
 • Gratis toegang tot concerten én nachten in Patronaat.

In Patronaat is veel ruimte voor, nieuwe, creatieve ideeën. Eigen initiatief is zeer welkom!

Ben je geïnteresseerd om aan de slag te gaan als Programmeur bij Patronaat?
Stuur dan voor vrijdag 30 augustus, 12.00 uur een mail met jouw motivatie en bijgevoegde cv naar vacature@patronaat.nl met als onderwerp ‘sollicitatie Programmeur’.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.