Treehouse NDSM: Algemeen Directeur a.i.

Treehouse NDSM in Amsterdam zoekt een Algemeen Directeur a.i. voor gemiddeld twee dagen per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime, Tijdelijk | Sluitingsdatum: 12-07-2019Treehouse is een stedelijke boomhut waar kunstenaars en ambachtslieden voor zichzelf en met anderen kunnen broeden op hun inhoudelijke en zakelijke ontwikkeling. Treehouse biedt creatieven de kans om zichzelf en hun werk maximaal op de kaart te zetten. Door middel van het creëren van 100 ateliers op de NDSM werf en daarmee dus 100 plekken voor de kunst midden in de metropool Amsterdam is broedplaats Treehouse een verrijking voor de creatieve industrie.

Treehouse is een broedplaats gericht op maken, samenwerken en laten zien. Makers worden geselecteerd op basis van een projectvoorstel voor een periode tussen drie maanden en drie jaar, waarin tenminste een publieke presentatie is opgenomen. De individuele ateliers zijn basic, maar de broedplaats biedt gemeenschappelijke faciliteiten zoals tentoonstellings- en projectruimtes, een intern café en ondersteuning bij individuele en gezamenlijk publieke presentaties, inclusief PR.

Achtergrond
Stichting Treehouse NDSM heeft een bestuur, dat het dagelijks beheer delegeert aan het management. Kerntaken van het management zijn het beheer en verhuur van een broedplaats met 100 ateliers, expositieruimtes en andere faciliteiten; het creëren van een vruchtbare creatieve gemeenschap; en het stimuleren en faciliteren van evenementen waarbij de deelnemers zichzelf aan publiek kunnen presenteren (programmering). De taken zijn verdeeld over vijf portefeuilles: beheer gebouw en faciliteiten; verhuur; programmering; PR & marketing; en financiën en administratie.

Het management team (MT) wordt gevormd door een zakelijk directeur en een artistiek directeur (beide initiatiefnemers van Treehouse NDSM).

Gezien de omvang en de ontwikkelingsfase van het project wordt het MT tijdelijk parttime versterkt met een interim directeur-kwartiermaker. ‘Zij’ moet hieronder nadrukkelijk ook gelezen worden als ‘hij’.

Algemeen Directeur a.i.

gemiddeld twee dagen per week

De algemeen directeur a.i. is in de eerste fase van het project met name verantwoordelijk voor het inrichten en implementeren van de organisatie en de processen met betrekking tot bovengenoemde kerntaken en voor de financiële verantwoording. Zij werkt hierbij nauw samen met de collega MT-leden met het doel om alle activiteiten en verantwoordelijkheden uiteindelijk over te dragen aan het vaste management. We zien hiervoor in het begin een leidende en later een meer coachende rol.

De opdracht van de directeur a.i.
De algemeen directeur fungeert als kwartiermaker en werkt als eindverantwoordelijke in alle zaken samen met het vaste MT. Zij ontwikkelt de doelstellingen en de structuur, zoals vastgelegd in het visiedocument, verder door en zorgt daarbij voor een gedegen organisatie voor de lange termijn. Ze vertaalt de exploitatie van de broedplaats in praktische processen en begeleidt de implementatie hiervan. Ze draagt de zorg voor de implementatie van de codes GCC en FPCC. Als kwartiermaker stelt zij voor dit alles een plan van aanpak op. Verder is de algemeen directeur met het MT verantwoordelijk voor de jaarbegroting en de voortgang en de rapportage aan het bestuur.

De aanstelling is in overleg voor een a twee dagen in de week, voor een periode van een jaar of zoveel korter of langer als wenselijk, met een maximum van twee jaar. Startdatum per direct.

Gevraagde kwalificaties
De ideale kandidaat beschikt over strategisch inzicht en is communicatief vaardig zowel in woord als schrift (Nederlands en Engels). Zij is bestuurlijk sensitief en opereert vanuit een effectief netwerk in de kunsten en/of broedplaatsmanagement. Beheerst de financiële aspecten (fiscaal, exploitatie, verslaglegging, fondsenwerving, rapportages) van een dynamische kunstorganisatie met een gebouw. Zij weet voor de belangen van de creatieve kunstenaar op te komen en vindt collegiaal en zelfstandig haar weg. Is in staat en bereid zichzelf overbodig te maken.

Profiel

 • Ervaring met gebouwbeheer en verhuur.
 • Ervaring met organisatie en management.
 • Ervaring met en gevoel voor de doelgroep (creatief en ‘anders’ denkenden, makers, doeners).
 • Coachend leiderschap.
 • Pragmatisch, gericht op implementeren van oplossingen.
 • Instelling die past bij een dienstverlenend bedrijf.
 • Kennis en ervaring met broedplaatsen en/of vergelijkbare initiatieven is een pre.

Wat biedt Treehouse NDSM

 • Samenwerking voor een periode van een jaar.
 • Een of twee dagen per week, in overleg flexibel in te delen.
 • Jong bedrijf met een uniek concept in de creatieve sector.
 • Een energieke, collegiale werksfeer met toegewijde professionals.
 • Inspirerende werkomgeving in het midden van het creatieve hart NDSM.
 • Salarisindicatie in lijn met de normering voor Broedplaatsen Amsterdam, sector cultuur en afhankelijk van ervaring.

Procedure
Heeft u belangstelling voor deze functie dan nodigen wij u uit uiterlijk 12 juli 2019 uw motivatiebrief en beknopt cv te sturen naar bestuurslid Rommert Mulder (rommert.mulder@huurdersland.nl).

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Adriaan via telefoon 06.49367606 of e-mail adriaan@ndsmtreehouse.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.