Opera Zuid: Lid Raad van Toezicht

Opera Zuid in Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht met een financiële achtergrond | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geen


Opera Zuid is een van de drie grote operavoorzieningen die deel uitmaken van de culturele Basisinfrastructuur. In thuishaven Maastricht beschikt Opera Zuid over een schitterend eigen huistheater en kantoorruimte. Als reizend operagezelschap richt Opera Zuid zich voornamelijk op de zuidelijke regio, de premières vinden afwisselend plaats in Maastricht en Eindhoven. Daarnaast treedt Opera Zuid op in heel Nederland en werkt samen met theaters in de euregio.

Opera Zuid maakt twee grote operaproducties per seizoen met daarop specifiek samengestelde artistieke teams en casts, en stelt zich ten doel het operagenre te blijven ontwikkelen en vernieuwen voor een breed publiek van nu. Pijlers van het toekomstig beleid van Opera Zuid zijn : onderscheidend repertoire, verrassende artistieke kwaliteit, samenwerking met Nederlandse en Europese gezelschappen en ruimte bieden aan jong talent. Opera Zuid wil dit realiseren vanuit een stevige basis in Noord Brabant en Limburg.

De governancestructuur van de Stichting is een Raad van Toezichtmodel. De Intendant is eindverantwoordelijk bestuurder van het gezelschap. Hij wordt benoemd door de Raad van Toezicht, die bestaat uit zeven personen.

Opera Zuid zoekt een

Lid Raad van Toezicht

met een financiële achtergrond

In de Raad van Toezicht bestaat op dit moment een vacature voor een gewoon lid met financiele achtegrond.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat ze

  • Affiniteit hebben tot opera/klassieke muziek.
  • In staat zijn ontwikkelingen in het Nederlandse cultuurbestel te volgen en met hun specifieke kennis en ervaring een bijdrage kunnen leveren aan en kunnen adviseren over de identiteit, strategie en positie van Opera Zuid.
  • In staat zijn om een kritisch oordeel te vormen over het functioneren van het bestuur van Opera Zuid en daarover te adviseren.
  • Ervaring hebben als toezichthouder en in staat zijn op basis van hun algemene dan wel specifieke bestuurlijke ervaring een toezichthoudende rol te spelen.
  • Als team functioneren onder leiding van de voorzitter en binnen het team voldoende kennis aanwezig hebben op het gebied van opera(zowel artistiek als zakelijk),algemeen en politiek bestuur, juridische vraagstukken, financiële control, HR.
  • Beschikken over relevante netwerken in Noord Brabant dan wel Limburg.
  • In staat zijn tot kritische zelfevaluatie.

Additionele kenmerken vacature lid Raad van toezicht

  • Gedegen kennis en ervaring van accountancy en bedrijfsvoering in profit en non-profit organisaties.
  • Het vermogen om de Zakelijk Manager en Controler te adviseren op het gebied van financiele control, risicomanagement, financiële administratie, liquiditeitsbeheer en financiering.

Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan vrouwen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. G.H. Hoefsloot, voorzitter van de Raad van Toezicht: guho@xs4all.nl, mobiel: +31 653 245 336.

Uw sollicitaties kunt u richten aan de Stichting Opera Zuid tav GH Hoefsloot guho@xs4all.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.