Theaterschool Utrecht – Zakelijk Leider

Vacature | Organisatie: Theaterschool Utrecht | Functie: Zakelijk Leider | Plaats: Utrecht | Omvang: 0,6 fte | Sluitingsdatum: 15/06/2019


Theaterschool Utrecht is een nieuw initiatief voor amateurtheater in Utrecht. De Stichting is in april 2019 opgericht. Theaterschool Utrecht herbergt een community (amateur)theater-cursisten en verzekert hen van hoogwaardig cursusaanbod. Het UCK zal in de zomer 2019 de deuren sluiten en de initiatiefnemers zien kans om in de stad Utrecht een nieuwe plek te creëren waar kinderen, jongeren en volwassenen hun hart kunnen ophalen als het gaat over amateurtheater en talentontwikkeling: Theaterschool Utrecht.

Voor deze kersverse stichting zijn we op zoek naar een

Zakelijk Leider

0,6 fte

 die samen met ons Theaterschool Utrecht wil opbouwen en in de komende jaren van een vaste plek in het amateurkunstbestel in Utrecht voorzien.

Theaterschool Utrecht vindt het belangrijk dat jong en oud uitgenodigd wordt om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen door bezig te zijn met theater. Voor de een is dat ontdekken hoe je plezier kan halen uit theater en voor de andere is dat het verder ontwikkelen van talent. Wij helpen daarbij door het bieden van vele keuzemogelijkheden en brede leerlijnen. We bieden een plek, een community en professionele docenten. Daarbij staat kwaliteit voorop.

Theaterschool Utrecht biedt cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen die van theater houden. Voor jongeren en jongvolwassenen die willen verkennen of ze van theater hun beroep willen maken is er de Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen en de Vooropleiding Theater.

De zakelijk leider is samen met de artistiek leider jeugd eindverantwoordelijk voor Theaterschool Utrecht. Samen leggen zakelijk en artistiek leider verantwoording af aan het bestuur conform de governance code cultuur. Theaterschool Utrecht is een platte organisatie, waarin ook de artistiek leider volwassenen en de coördinator programma een belangrijke inbreng hebben. De zakelijk leider komt per 1 juli 2019 voor 0,6 fte in dienst.

De gezamenlijke leiding is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het strategisch beleid, het onderhouden van het netwerk van uiteenlopende stakeholders (ouders, culturele instellingen, scholen, kunstzinnige vervolgopleidingen en de Gemeente Utrecht), het vormgeven van de inrichting van de organisatie, de profilering en de professionalisering. De zakelijk leider is verantwoordelijk voor een gezonde exploitatie en een efficiënte en effectieve inrichting van de zakelijke organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden
De zakelijk leider

 • ontwikkelt dit nieuwe initiatief samen met de artistieke leiding naar een volwassen organisatie;
 • formuleert in overleg met de artistieke leiding het strategisch meerjarenbeleidsplan met missie, visie en positie en legt dit voor aan het bestuur;
 • vertegenwoordigt Theaterschool Utrecht samen met de artistieke leiding bij subsidiënten, fondsen en sponsoren en onderhoudt hiertoe een relevant netwerk;
 • zorgt voor een gezonde financiële basis voor de organisatie, zowel bij de werving van opbrengsten (subsidies, sponsors, les- en entreegelden) als bij het bewaken van de kosten;
 • werkt volgens de financiële planning- en control cyclus van begroting, tussentijdse periodieke rapportages en jaarrekening en onderhoudt het contact met het administratiekantoor en de accountant;
 • brengt structurele kansen en risico’s voor de organisatie in kaart, levert transparante managementinformatie voor het bestuur en legt verslag van vergaderingen;
 • zorgt voor ondernemerschap en signaleert kansen voor nieuwe inkomensstromen en samenwerkingen;
 • geeft leiding aan de dagelijkse bedrijfsvoering;houdt toezicht op de financiële administratie en de deelbudgethouders;
 • geeft vorm aan het HR-beleid;
 • is verantwoordelijk voor de financiële – en werkafspraken rondom huisvesting.

Wij zoeken een enthousiasmerende persoonlijkheid met

 • ervaring (5+ jaar) als zakelijk leider bij voorkeur van een culturele of cultureel-educatieve instelling, die affiniteit heeft met amateurtheater en met kunsteducatie;
 • bekendheid met en een netwerk in het cultureel-educatieve landschap van Utrecht;
 • ervaring met het werken in subsidierelaties en met verschillende stakeholders, waaronder gemeente;
 • zeer goede communicatieve, organisatorische en leidinggevende kwaliteiten;
 • analytisch vermogen en een sterk cijfermatig inzicht;
 • een ondernemende, resultaatgerichte en proactieve houding

Wij bieden een inspirerende werkomgeving met

 • een nieuwe organisatie met veel ambities;
 • een informele werksfeer en korte lijnen;
 • een gemotiveerd team met artistieke medewerkers, staf en docenten
 • een standplaats in hartje Utrecht
 • arbeidsvoorwaarden in lijn met de cao kunsteducatie

Interesse?
Stuur dan uiterlijk 15 juni 2019 je uitgebreide motivatie met cv naar de voorzitter van het bestuur, Tynke Hiemstra (sollicitatie@theaterschoolutrecht.nl). Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Arieke Luikinga (artistiek leider jeugd) via info@theaterschoolutrecht.nl of 06-24695141.

theaterschoolutrecht.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,