Stichting FluXus, Centrum voor de Kunsten Zaanstad: Lid Raad van Toezicht

Stichting FluXus, Centrum voor de Kunsten Zaanstad in Zaandam zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 20-06-2019Stichting FluXus Centrum voor de Kunsten Zaanstad is hét centrum voor cultuureducatie en popcultuur in de Zaanstreek. Het is ons doel om iedereen in Zaanstad, zowel binnen het onderwijs als in de vrije tijd en de zorg, de kans te bieden zich persoonlijk en creatief te ontwikkelen en om actief deel te nemen aan cultuur. Daarnaast maakt Podium De Flux onderdeel uit van de organisatie. De Flux is hét poppodium van Zaanstad. De komende jaren staat herhuisvesting voor het poppodium op de agenda. FluXus verhuist binnenkort naar de oude Verkadefabriek aan de Zaan. Daar wordt samen met De Bieb voor de Zaanstreek een nieuw kantoor ingericht en komen verscheidene lesruimten en zalen.

Organisatie
FluXus kent drie afdelingen: Onderwijs, Vrije Tijd & Amateurkunst en Zorg & Welzijn. Binnen deze afdelingen werken ca. 40 mensen in vaste dienst samen met ruim 250 kunstenaar-docenten die met FluXus verbonden zijn in een netwerkorganisatie van zelfstandige ondernemers. Daarnaast zijn ca. 100 vrijwilligers actief. Binnen het werkterrein onderwijs werkt FluXus samen met alle scholen in de regio (65) en worden jaarlijks 18.000 leerlingen bereikt.

De nieuwe afdeling Zorg & Welzijn richt zich op partijen in de samenleving voor wie deelname aan kunst & cultuur geen vanzelfsprekendheid is. Het pop- en cultuurpodium organiseert jaarlijks ruim 100 evenementen en de popschool. Met de Volksuniversiteit Zaanstreek, initiatief van De Bieb en FluXus, zijn 40 docenten verbonden in een netwerkorganisatie. FluXus is een door de gemeente Zaanstad gesubsidieerde stichting en heeft een omzet van ca. € 3 miljoen en is financieel gezond.

De Raad van Toezicht van FluXus zoekt per 1 september 2019 een

Lid Raad van Toezicht

Omvang nader te bepalen

De Raad van Toezicht van FluXus kunstencentrum bestaat uit vijf personen en functioneert volgens de Code Cultural Governance. Leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen op strategisch en beleidsmatig niveau, over bewezen bestuurlijke ervaring en hebben affiniteit met educatie en participatie. Zij zijn in staat een goed evenwicht te vinden tussen hun toezichthoudende functie, hun werkgeversrol en het fungeren als klankbord voor de bestuurder. De leden beschikken over een brede maatschappelijke belangstelling.

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken wij bij voorkeur een kandidaat met een cultureel/maatschappelijke achtergrond en breed netwerk in het culturele veld. Kennis van de popsector en de Zaanstreek is een pre. De kandidaat heeft geen directe of collegiale relatie met FluXus of haar bestuurder. Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht vragen wij ook toezichthouders met minder ervaring in het toezicht houden te reageren.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Er wordt een kleine vergoeding geboden. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de mevrouw Annemarie Roggeveen, voorzitter Raad van Toezicht (06 28414981 of rogga@xs4all.nl)

Belangstellenden wordt verzocht uiterlijk 20 juni schriftelijk te reageren naar:

Raad van Toezicht FluXus
T.a.v. mevrouw H. Gräfe
hgrafe@fluxus.nl

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.