Museum Speelklok: Lid Raad van Toezicht

Museum Speelklok in Utrecht zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 21-06-2019In het hart van de stad Utrecht, in de Middeleeuwse Buurkerk, bevindt zich Museum Speelklok. Het museum beheert een collectie van ruim 12.000 zelfspelende muziekinstrumenten die dagelijks wordt gedemonstreerd. Om deze live muziek mogelijk te maken, hebben we een restauratie-atelier waar de oude ambachten van klokkenmaker en orgelbouwer worden beoefend. Met onze wereldwijd vermaarde kennis hebben we ons internationaal op de kaart gezet en trekken we ook veel buitenlandse bezoekers.

Jaarlijks ontvangt Museum Speelklok ruim 100.000 bezoekers. We willen laagdrempelig zijn voor een breed en divers publiek, tegelijkertijd willen we aansluiten bij maatschappelijke thema’s en leerdoelen van scholen. Om dat mogelijk te maken, blijven we innoveren. Zo hebben we recent speciale programma’s gerealiseerd voor blinden en slechtzienden en werken we hard aan een interactieve Muziek- en Techniekpromenade voor 2022.

Museum Speelklok heeft een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. Er werken 25 vaste medewerkers, circa 40 oproepkrachten en een aantal vrijwilligers. Voor speciale activiteiten en aankopen van collectie wordt het museum financieel ondersteund door de Stichting Vrienden van Museum Speelklok die bestaat uit 300 particuliere donateurs en ondernemers uit de regio.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft minimaal vijf en maximaal zeven leden; een lid is afkomstig uit het bestuur van de Vereniging Vrienden van Museum Speelklok. Het toezicht is gericht op de lange termijn strategie, de financiële kaders en de beleidsvoering van de directie. Daarnaast staan de individuele leden vanuit hun eigen expertisegebied de directie met raad en daad terzijde. Dit vraagt om toezichthouders met een nauwe betrokkenheid bij het museum.

In haar samenstelling waarborgt de Raad diversiteit, met aandacht voor leeftijd, culturele achtergrond en gender. De samenstelling is zo dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs, conform de Code Cultural Governance. Deskundigheid en ervaring ten aanzien van efficiënte bedrijfsvoering en het realiseren van eigen inkomsten zijn gespreid aanwezig. Daarnaast heeft ten minste een lid inhoudelijk verstand van het functioneren van een museum.

Per direct is Museum Speelklok op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht

met het profiel Marketing en Strategie

Binnen dit kader zoeken wij naar een betrokken toezichthouder die bij voorkeur in zijn / haar hoofdfunctie eindverantwoordelijk is voor marketing en communicatie, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Onze nieuwe toezichthouder heeft kennis van en ervaring met innovatieve (online) marketing strategie. Hij/zij is creatief en realistisch ten aanzien van versterking van het publieksbereik in de culturele sector.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar iemand met een andere culturele achtergrond.

Reacties graag voor 21 juni 2019 naar mvandijk@museumspeelklok.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met Marian van Dijk, directeur van Museum Speelklok, via telefoonnummer 06 30147306.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.