Het Koninklijk Conservatorium – Docent Cello

Vacature | Organisatie: Het Koninklijk Conservatorium | Functie: Docent Cello | Plaats: Den Haag | Omvang: 0,3 fte | Sluitingsdatum: 03/06/2019


School voor jong talent

Het Koninklijk Conservatorium (KC) vormt samen met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij verzorgen HBO-bachelor en -masteronderwijs, vooropleidingen en in samenwerking met de Universiteit Leiden minoren, wetenschappelijke masters en een PhD programma. Onze School voor Jong Talent biedt tevens primair en voortgezet onderwijs in combinatie met een volwaardige muziekopleiding ter voorbereiding op een vakstudie in het HBO. Deze muziekafdeling – Jong KC – werkt in het samenwerkingsverband Young Music Talents in Europe nauw samen met special music schools en precolleges in Europa.

Voor het instrumentaal onderwijs in de muziekafdeling Jong KC zoeken wij een enthousiaste, ervaren en bekwame

Docent Cello voor de Muziekafdeling Jong KC

0,3 fte

De functie
De cellodocent geeft tweemaal per week cello-les aan leerlingen van Jong KC. Deze lessen zijn deels individueel en deels als groepsles georganiseerd. Daarnaast begeleidt
de docent de leerlingen in het proces van zelfstudie. Hij/zij coacht een aantal kamermuziekensembles en leidt bij gelegenheid groepsrepetities van het orkest. Daarnaast overlegt de docent met de collega’s over de resultaten en de voortgang van het onderwijs, maakt deel uit van de jury bij tentamens en houdt contact met de docenten en studiebegeleiders uit de School voor Jong Talent.

Het profiel
Ervaring:

 • heeft praktische ervaring met cello onderwijs aan kinderen en jongeren;
 • heeft ervaring met werken gericht op een professionele (vervolg)opleiding;
 • heeft ervaring in het begeleiden en coachen van kinderen en jongeren;
 • is als uitvoerend musicus op hoog niveau actief .

Inhoudelijke kwaliteiten

 • beschikt over grondige methodische kennis t.a.v. het cellospel en kan deze kennis geïndividualiseerd toepassen in onderwijssituaties;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden ook wat betreft het contact met de ouders van leerlingen;
 • is in staat voor een individuele leerling een longitudinale leerlijn te ontwerpen op basis van deskundige analyse van de beginsituatie;
 • beschikt over een breed scala aan didactische vaardigheden t.b.v. individuele lessen en groepslessen;
 • heeft aantoonbaar pedagogische kwaliteiten m.b.t. de begeleiding van kinderen en jongeren;
 • beschikt over grondige kennis van de ontwikkelingspsychologie en de leerpsychologie.

Visie

 • heeft een visie op (muziek)educatie voor kinderen en jongeren in brede zin mede in relatie tot het Nederlandse primair en voortgezet onderwijs;
 • heeft een visie op het eigen cello onderwijs en kan deze in internationaal kader plaatsen;
 • kan de eigen visie op het cello onderwijs verbinden met het muziekprogramma voor kleuters (PI).

Persoonlijke kwaliteiten

 • heeft een open oor voor collega’s, docenten en studenten en is in staat te inspireren;
 • is een ‘teamspeler’, creatief en flexibel;
 • brengt eigen ideeën naar voren maar staat ook open voor dialoog;
 • organiseert de eigen ontwikkeling en is gericht op het uitbouwen van de eigen professionaliteit.

Vereisten

 • Bevoegdheidsverklaring docent cello wordt aanbevolen;
 • Master diploma cello of equivalent;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, dan wel de bereidheid om op korte termijn Nederlands te leren.

Wij bieden
Een dynamische functie in een inspirerende werkomgeving voor gemiddeld 1,5 – 2 dagen per week (0,3 fte) met ingang van 1 september 2019. De functie wordt gewaardeerd in schaal 10 van de cao-hbo. Ook de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-hbo.

Informatie en sollicitatie
Informatie over het Koninklijk Conservatorium en de School voor Jong Talent is te vinden op onderstaande website. Voor nadere informatie over de functie kan contact op worden genomen met Thomas Herrmann, hoofd Muziek School voor Jong Talent, t.herrmann@koncon.nl , tel. 070 315 14 02. Geïnteresseerden sturen een korte motivatiebrief met CV uiterlijk 3 juni 2019 aan werving@koncon.nl.

Procedure
Na het verstrijken van de deadline wordt uit de kandidaten een selectie gemaakt. Met de geselecteerden wordt een gesprek gevoerd. Deze zijn gepland in week 25 vanaf
maandag 17 juni 2019. De uiteindelijke kandidaten geven een of meer proeflessen. Daarnaast coachen de kandidaten een kamermuziekensemble in de tweede helft van juni 2019.

www.koncon.nl


, , , , , , , , , , , , , , , ,