Bureau Europa, platform voor architectuur en design – Directeur

Vacature | Organisatie: Bureau Europa, platform voor architectuur en design | Functie: Directeur | Plaats: Maastricht | Omvang: 0,6 – 0,8 fte (in overleg) | Sluitingsdatum: 03/06/2019


Als presentatieplatform en netwerkorganisatie presenteert Bureau Europa tentoonstellingen, lezingen, workshops, rondleidingen door de stad en andere discursieve activiteiten op het gebied van architectuur, stedenbouw en vormgeving. Vanuit een maatschappelijk perspectief wil Bureau Europa kennisproductie en talentontwikkeling bevorderen binnen het culturele domein. Deze doelstellingen krijgen vorm in culturele projecten binnen het instituut en in de openbare ruimte. Bureau Europa richt zich primair op de gedeelde sociale agenda van Europa en de Euregio Maas-Rijn.

Met haar programma ambieert Bureau Europa de analyse van de ontworpen omgeving te activeren en uit te breiden door middel van samenwerkingsverbanden en projecten die nieuwe verhalen vertellen over onze steden en omgeving. De onderwerpen die we adresseren omvatten onder meer de structuur van informatie, het interieur en de stad, voedselproductie, veiligheid en distributie, de toekomst van werk, de geschiedenis en migratie van ambachten (in relatie tot schaarste en technologische acceleratie), en nieuwe economieën en oude grenzen.

Bureau Europa, platform voor architectuur en design, gevestigd in Maastricht, gesubsidieerd door Gemeente, Provincie en het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie, zoekt een nieuwe

Directeur

0,6 – 0,8 fte

Onze nieuwe directeur

 • heeft kennis, ervaring en affiniteit met het werkterrein en de doelstellingen van Bureau Europa, platform voor architectuur en design, d.w.z. het ontwerpen van de (materiële en immateriële) omgeving in ruime zin.
 • is goed ingevoerd in de actuele stand van de theorie en het (publieke) debat op dit gebied.
 • is bekend met de culturele raakvlakken, verbindingen en consequenties van het werkterrein en doelstellingen van Bureau Europa.
 • is in staat Bureau Europa verder te ontwikkelen tot een maatgevend, onafhankelijk instituut, met uitstraling in de (eu)regio.
 • is in staat de doelstellingen van Bureau Europa uit te werken in een strategie, met aandacht voor doelgroepen en de doelstellingen te realiseren in de vorm van (publieks)activiteiten, o.a. tentoonstellingen, lezingen, presentaties, debatten etc.
 • kan werken in het kader van culturele planperioden.
 • is in staat een (cultureel) netwerk te onderhouden en uit te breiden (lokaal, (eu)regionaal, nationaal, internationaal).
 • is in staat Bureau Europa te representeren naar de politiek (lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal).
 • heeft kennis en ervaring op financieel en juridisch gebied en op het gebied van fondsenwerving.
 • is in staat leiding te geven aan een (kleine) organisatie en de medewerkers te enthousiasmeren.
 • heeft een academisch denk- en werkniveau.
 • is bereid in Maastricht of omgeving te wonen.
 • is liefst Nederlands sprekend.
 • heeft een natuurlijk gezag en doorzettingsvermogen, is gedreven, creatief en communicatief.
 • is bereid verantwoording af te leggen aan en samen te werken met een Raad van Toezicht, conform de statuten, het directiereglement en de Code Cultural Governance.

Bureau Europa biedt:

 • een functie met een omvang van: 0,6 – 0,8 fte
 • een honorering op basis van: schaal 14 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
 • een aanstelling voor een jaar met mogelijkheid van verlenging

Taken

 • voorbereiden van de subsidie-aanvragen t.b.v. cultuurplanperiode 2021 – 2024 voor Gemeente, Provincie en Stimuleringsfonds e.a.
 • nader uitwerken van het programma (2019 en) 2020.
 • dagelijks leiding geven aan Bureau Europa

Jaarverslagen en statuten zijn te vinden op de website, www.bureau-europa.nl.

Reactie uiterlijk 3 juni 2019 te richten aan: Prof. dr. P.M.J.E. Tummers, voorzitter van de Raad van Toezicht, per post (Bureau Europa, tav P.M.J.E. Tummers, Boschstraat 9, 6211AS Maastricht) of per e-mail (RVT@bureau-europa.nl). Bij hem is ook nadere informatie te verkrijgen via bovenstaand e-mail adres.

www.bureau-europa.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,