VoorleesExpress – Voorlezer

Vrijwilligers-vacature | Organisatie: VoorleesExpress | Functie: Voorlezer | Plaats: Rotterdam | Omvang: 2 uur per week | Sluitingsdatum: 01/07/2019


Ieder mens heeft recht om zich te ontwikkelen en om op actieve wijze deel uit te maken van de maatschappij. Met haar projecten geeft Hoedje van Papier kwetsbare groepen in de samenleving een steuntje in de rug, zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen en zo optimaal mogelijk kunnen participeren. Kinderen en jongeren in aandachtswijken en opvangcentra, statushouders, laaggeletterden en nog vele anderen ondersteunen wij om de stap te zetten van kwetsbaar naar daadkrachtig. Het hart van de organisatie bestaat uit een professionele staf, gekwalificeerde vakkrachten en een groot aantal getrainde vrijwilligers.

De activiteiten van Hoedje van Papier worden onderverdeeld in de thema’s Taal, Tools en Talenten. De organisatie is te typeren als een jonge, innovatieve en flexibele organisatie die doelgericht werkt met aandacht voor kwaliteit.

Voorlezer

Stichting Hoedje van Papier is op zoek naar nieuwe voorlezers voor het project VoorleesExpress Rotterdam. Het doel van de VoorleesExpress is tweeledig. Primair gaat het om het bevorderen van de taalontwikkeling van jonge kinderen die opgroeien in een gezinsomgeving waar de Nederlandse taal niet sterk genoeg aanwezig is. Dat doen we door het verrijken van de taalomgeving bij die gezinnen thuis doordat we hen bekend maken met het voorleesritueel en met de bibliotheek. Secundair bevorderen we ook de maatschappelijke betrokkenheid en sociale integratie door stadsgenoten met uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact te brengen; vrijwilligers bezoeken de voorleesgezinnen gedurende 20 weken.

Steeds meer aandacht wordt ook besteed aan het vergroten van de betrokkenheid van ouders, door hen zoveel mogelijk te motiveren en faciliteren om het voorlezen of andere taal bevorderende zaken bij de opvoeding zelf voort te zetten.

Type werkzaamheden
De VoorleesExpress heeft als doel de taalontwikkeling en het leesplezier van kinderen te stimuleren. Als voorlezer lees je wekelijks voor aan kinderen die opgroeien met een taalachterstand. Je leest twintig keer een uur voor bij het gezin thuis, op een vaste avond en tijd. Als voorlezer laat je ouders en kinderen langzaam wennen aan interactief voorlezen, boekjes en verhalen. Met het gezin kijk je hoe het voorlezen het best past in hun thuissituatie. Je wordt daarbij intensief begeleid door een coördinator. De VoorleesExpress is voor zowel gezinnen als voorlezers een bijzondere ervaring! Heb jij affiniteit met kinderen en ben je enthousiast over boeken en (voor)lezen? Heb je interesse in mensen met diverse achtergronden en spreek je vloeiend Nederlands? Meld je dan nu aan!

Het voorlezen vraagt per gezin ongeveer 2 uur per week, inclusief voorbereiding en voorlezersbijeenkomsten.

Wij vragen

  • Je hebt affiniteit met kinderen.
  • Je bent enthousiast over (voor)lezen en boeken en kunt dit overbrengen.
  • Je bent minimaal één vaste avond per week beschikbaar om een uur bij een gezin voor te lezen.
  • Je spreekt vloeiend Nederlands.
  • Je hebt een open, nieuwsgierige houding en bent geïnteresseerd in sociale en culturele diversiteit.

Wij bieden

  • Een workshop Interactief Voorlezen.
  • Intervisie met andere voorlezers.
  • Een unieke ervaring om samen met een gezin de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en de taalomgeving in huis te verrijken.
  • Een gratis bibliotheekabonnement.
  • Intensieve begeleiding van een coördinator.

Meedoen of meer weten?
Helena Raby, helena@stichtinghoedjevanpapier.nl, telefoon 010 486 30 22.

www.voorleesexpress.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , ,