VoorleesExpress – Coördinator

Vrijwilligers-vacature | Organisatie: VoorleesExpress | Functie: Coördinator | Plaats: Rotterdam | Omvang: gemiddeld 2 uur per week | Sluitingsdatum: 01/07/2019


Ieder mens heeft recht om zich te ontwikkelen en om op actieve wijze deel uit te maken van de maatschappij. Met haar projecten geeft Hoedje van Papier kwetsbare groepen in de samenleving een steuntje in de rug, zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen en zo optimaal mogelijk kunnen participeren. Kinderen en jongeren in aandachtswijken en opvangcentra, statushouders, laaggeletterden en nog vele anderen ondersteunen wij om de stap te zetten van kwetsbaar naar daadkrachtig. Het hart van de organisatie bestaat uit een professionele staf, gekwalificeerde vakkrachten en een groot aantal getrainde vrijwilligers.

De activiteiten van Hoedje van Papier worden onderverdeeld in de thema’s Taal, Tools en Talenten. De organisatie is te typeren als een jonge, innovatieve en flexibele organisatie die doelgericht werkt met aandacht voor kwaliteit.

Coördinator

Stichting Hoedje van Papier is op zoek naar nieuwe coördinatoren ter ondersteuning van het project VoorleesExpress Rotterdam. Het doel van de VoorleesExpress is tweeledig. Primair gaat het om het bevorderen van de taalontwikkeling van jonge kinderen die opgroeien in een gezinsomgeving waar de Nederlandse taal niet sterk genoeg aanwezig is. Dat doen we door het verrijken van de taalomgeving bij die gezinnen thuis doordat we hen bekend maken met het voorleesritueel en met de bibliotheek. Secundair bevorderen we ook de maatschappelijke betrokkenheid en sociale integratie door stadsgenoten met uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact te brengen; vrijwilligers bezoeken de voorleesgezinnen gedurende 20 weken.

Steeds meer aandacht wordt ook besteed aan het vergroten van de betrokkenheid van ouders, door hen zoveel mogelijk te motiveren en faciliteren om het voorlezen of andere taal bevorderende zaken bij de opvoeding zelf voort te zetten.

Type werkzaamheden
Gedurende 20 weken leest een vrijwilliger voor bij kinderen met (het risico op) een taalachterstand. We merken dat kinderen door het voorlezen meer leesplezier krijgen, beter Nederlands gaan praten en zich beter kunnen concentreren. Ouders maken een belangrijk deel uit van het project en zij worden ondersteund om het voorlezen een plekje in het gezinsleven te geven.

Wij vinden het belangrijk om onze vrijwilligers intensief te begeleiden. Daarom heeft elke coördinator een team van 6 tot 8 gezinnen en voorlezers onder zijn of haar hoede. Als coördinator ben je goed op de hoogte van wat er bij de gezinnen thuis gebeurt en houd je de verwachtingen en doelstellingen van voorlezers en gezinnen in het oog. Samen kijken jullie hoe het voorlezen bij de gezinssituatie past. Je gaat op drie momenten met de voorlezers mee naar het gezin, organiseert drie bijeenkomsten voor de voorlezers en onderhoudt contact met hen. Daarbij word je begeleid door een projectmedewerker van de VoorleesExpress, met wie je ook regelmatig contact hebt over het verloop van het voorleestraject.

Heb jij affiniteit met kinderen en ben je enthousiast over boeken en (voor)lezen? En vind je het leuk om een team van voorlezers te begeleiden? Meld je dan nu aan!

Het coördineren vraagt gemiddeld 2 uur per week, inclusief voorlezersbijeenkomsten.

Wij vragen

  • Je bent in staat om een groep enthousiaste vrijwilligers aan te sturen.
  • Je beschikt over een goede dosis organisatorische vaardigheden.
  • Je hebt een open houding en affiniteit met de doelgroep.
  • Je bent administratief vaardig.
  • Je kunt je voor een half jaar aan het project binden.
  • Je bent beschikbaar in de avonduren.

Wij bieden

  • Een coördinatorentraining waarin je wordt getraind in het begeleiden van de deelnemers en het inspelen op situaties die je kunt tegenkomen tijdens het project.
  • Een vrijwilligersvergoeding.
  • De mogelijkheid om ervaring op te doen in het begeleiden en coachen van een team vrijwilligers.
  • Intensieve begeleiding vanuit de VoorleesExpress.

Meedoen of meer weten?
Helena Raby, helena@stichtinghoedjevanpapier.nl, telefoon 010 486 30 22.

www.voorleesexpress.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,