BALK – Bestuurslid

Onbezoldigde vacature | Organisatie: BALK | Functie: Bestuurslid | Plaats: Midden Nederland | Omvang: 2 uur per week | Sluitingsdatum: 01/06/2019


BALK ondersteunt en stimuleert amateurkunst waarbij koormuziek al dan niet in combinatie met theater of dans een rol speelt. We ondersteunen onze groepen, door bijvoorbeeld afspraken te maken met Buma en door het regelmatig verspreiden van een nieuwsbrief met daarin het laatste muziektheater- en koornieuws. We stimuleren deze vorm van amateurkunst door bijvoorbeeld festivals en workshops te faciliteren.

Stichting BALK, de landelijke Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek, zoekt een

bestuurslid

De voorkeur gaat uit naar iemand met kennis en ervaring in HRM.

Bij de Stichting BALK zijn ongeveer zeshonderd zangkoren, vocale groepen en muziektheatergezelschappen aangesloten. Het is een vitale organisatie die jaarlijks groeit. De dagelijkse aansturing wordt gedaan door het landelijk bureau, bestaande uit een directeur en twee medewerkers (allen parttime). Het bestuur bepaalt op afstand het beleid.

De taken van het aan te zoeken bestuurslid bestaan uit meedenken over het algemene beleid van BALK, en deskundigheid inbrengen op het gebied van human resource thema’s. Affiniteit met zangmuziek in het lichte genre is gewenst. Het bestuur bestaat uit vijf leden en komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen in het centrum van Nederland. Bestuursleden krijgen vacatiegeld uitgekeerd. BALK is lid van Koornetwerk Nederland.

Nadere informatie over BALK en de vacature is te verkrijgen bij Thomas Hessels, bestuurslid, Thomas.hessels@planet.nl. Zie ook onze website.

www.balknet.nl


, , , , , , , , , , , , , , ,