Kunstkade – Cultuurcoach met specialisme theater/erfgoed

Vacature | Organisatie: Kunstkade | Functie: Cultuurcoach met specialisme theater/erfgoed | Plaats: Leeuwarden | Omvang: 15 uur per week | Sluitingsdatum: 02/04/2019


De cultuurcoaches van Kunstkade Leeuwarden zoeken een nieuwe collega!

Kunstkade Leeuwarden is een netwerkorganisatie, die de cultuureducatie in Leeuwarden stimuleert, regisseert en coördineert. Dit doen we sinds september 2012 in opdracht van de Gemeente Leeuwarden voor alle basisscholen in de gemeente Leeuwarden.

We zijn op zoek naar een

Cultuurcoach met specialisme theater/erfgoed

15 uur per week

De functie:
Kunstkade Leeuwarden is een netwerkorganisatie, die de cultuureducatie in Leeuwarden stimuleert, regisseert en coördineert. Dit doen we sinds september 2012 in opdracht van de Gemeente Leeuwarden voor alle basisscholen in de gemeente.

Het doel van Kunstkade is dat cultuureducatie verweven is in het onderwijs, zodat de kinderen van alle basisscholen in Leeuwarden zich nog breder kunnen ontwikkelen. De cultuurcoach ontwikkelt samen met de school een beleid op cultuureducatie, coacht leerkrachten en geeft lessen( coaching door doen). Er wordt nauw samengewerkt in het programma Kunstmenu/KunstmenuPlus, met alle culturele instellingen in Leeuwarden.

Elke cultuurcoach heeft een eigen specialisatie, maar werkt ook multidisciplinair!

In Kunstkade vormen de cultuurcoaches, onder leiding van de directeur, het cultuurcoach-team. Er is maandelijks overleg met dit team om gezamenlijke projecten te ontwikkelen voor de scholen en de wijk. De 14 cultuurcoaches zijn verdeeld over de 60 basisscholen in de hele gemeente Leeuwarden. Het uiteindelijke doel van de functie is om beleid te formuleren op het gebied van cultuureducatie en een programma op maat te realiseren voor de scholen.

Taken

 • Werkzaam zijn op 3 scholen /IKC’s in de Gemeente Leeuwarden, voor de leeftijd 2-12 jaar ( ook peuters).
 • Bijdragen aan en stimuleren van ontwikkeling van beleid op het gebied van cultuureducatie.
 • Coachen en adviseren van directie en schoolteam op het gebied van uitvoering cultuureducatie.
 • Samen met de scholen/IKC’s opstellen van een beleidsplan en stappenplan. Dit plan mede organiseren, coördineren en uitvoeren.
 • Ontwikkelen van producten en programma’s op het gebied van cultuureducatie.
 • Inbedding van Kunstmenu en KunstmenuPLUS in programma cultuureducatie van de scholen.
 • Inspireren en coachen van de leerkrachten, onder meer door het geven van lessen.
 • Leggen van verbindingen en contacten: opbouwen en onderhouden van een breed netwerk, ten behoeve van de eigen scholen, maar ook ten behoeve van Kunstkade.
 • Verbindingen leggen tussen binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten.
 • Bijwonen van werkoverleggen, actief meedenken met collega’s over het beleid van Kunstkade in de scholen, eventueel ondersteunen in projecten en uitwisseling op andere scholen.

Opleidings-en functie eisen

 • Een HBO kunst-of cultuuropleiding: specialisme theater( bv docent drama) en ervaring met multidisciplinair werken.
 • Ervaring met en/of opleiding in erfgoededucatie.
 • Een diploma van een pedagogisch/didactische opleiding of een didactische aantekening, bv. PABO of kunstvakopleiding.
 • Op de hoogte zijn en blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en basisonderwijs, specifiek op het gebied van theater/erfgoed.

Kunstkade biedt
Een uitdagende en veelzijdige functie. Het betreft eerst een voorlopig dienstverband voor 15 uren in de week. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Kunsteducatie, schaal 10

Praktische informatie over de procedure

Inschaling: Schaal 10 in de cao Kunsteducatie
Indiensttreding: schooljaar 2019/2020 en zo mogelijk eerder i.v.m. inwerkperiode
Een uitgebreidere functie- omschrijving is beschikbaar.
Meer informatie : D. Zwiers directeur Kunstkade dieneke.zwiers@kunstkade.nl
Sollicitatiebrieven uiterlijk 2 april 2019 naar: margriet.zuiderbaan@kunstkade.nl of Groot Schavernek 9-F 8911BW Leeuwarden. Gesprekken vinden plaats in week 16

www.kunstkade.nl


, , , , , , , , , , , , ,