Stichting MOZ-Art, Muziekonderwijs Zuidplas – Directeur-Bestuurder

Vacature | Organisatie: Stichting MOZ-Art, Muziekonderwijs Zuidplas | Functie: Directeur-Bestuurder | Plaats: Nieuwerkerk aan den IJssel | Omvang: 0,5 fte | Sluitingsdatum: 08/03/2019


Vanwege het vertrek van de huidige directeur-bestuurder medio 2019 is de Raad van Toezicht van MOZ-Art, muziekonderwijs Zuidplas per 1 mei 2019 op zoek naar een

Directeur-Bestuurder

omvang 0,5 fte, een veelzijdige en uitdagende functie

De ideale kandidaat is een energieke, ondernemende en innovatieve directeur die voortbouwend op een lange traditie van goed muziekonderwijs in de gemeente Zuidplas nieuwe wegen in de organisatieontwikkeling zoekt en vindt om het muziekonderwijs in de gemeente Zuidplas toekomstbestendig te maken. Dit vanuit aantoonbare kennis en ervaring met muziek- cultuureducatie en grote affiniteit op het terrein van kunst en cultuur.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij

 • ervaring heeft met stimulerend en enthousiasmerend leiding geven in een soortgelijke platte organisatie met professionals;
 • communicatief sterk is;
 • bekend is met relevante maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van kunst en cultuur;
 • visie heeft op de toekomst van culturele instellingen;
 • beleid ontwikkelt en continueert;
 • vraag en aanbod analyseert, prognoses opstelt en nieuwe activiteiten ontwikkelt afgestemd op de vraag;
 • de kwaliteit en effectiviteit van de organisatie bewaakt en kennis en kunde bezit op gebied van bedrijfsvoering, financiën en muziekonderwijs;
 • gevoelig is voor een grote verscheidenheid aan stakeholders zoals gemeente, scholen/ buitenschoolse opvang, jeugdwerk en financiers en dat ook effectief inzet;
 • affiniteit heeft met een groot dorp (met kleinere kernen), dat stadse trekken vertoont;
 • als persoon betrokken en empathisch is;
 • besluitvaardig, daadkrachtig en resultaatgericht is.

De kandidaat is eindverantwoordelijk voor een gezonde financiële bedrijfsvoering en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

 • U hebt een academisch werk- en denkniveau en (aantoonbare) ervaring in een vergelijkbare functie op het gebied van muziek- cultuureducatie;
 • U bent inspirerend en politiek-bestuurlijk sensitief;
 • U bent gesprekspartner voor de Raad van Toezicht en in staat om de medewerkers enthousiast te maken en te houden;
 • U woont in de Randstad.

Wij bieden

 • een veelzijdige en uitdagende functie;
 • salariëring volgens schaal 12 CAO-Kunsteducatie;
 • veel vrijheid en flexibiliteit om de functie vorm en inhoud te geven;
 • enthousiaste medewerkers met potentie.

Informatie
Meer informatie over MOZ-Art en onder meer de jaarrekeningen vindt u hier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige directeur-bestuurder, Bastienne Prins (0180-315462). Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie tot uiterlijk 8 maart 2019 sturen naar info@moz-art-zuidplas.nl

www.moz-art-zuidplas.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,