Nederlandse Filmacademie – Docent Film in Context

Vacature | Organisatie: Nederlandse Filmacademie | Functie: Docent Film in Context | Plaats: Amsterdam | Omvang: 0,3 fte | Sluitingsdatum: 10/03/2019


De Nederlandse Filmacademie leidt studenten op tot filmmakers in de breedste zin van het woord: verhalenvertellers met een eigen specialisatie binnen het filmvak. De Filmacademie is een hbo-opleiding met negen afstudeerrichtingen op bachelorniveau en een tweejarige onderzoeksgerichte masteropleiding. De academie is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), die verder bestaat uit het Conservatorium van Amsterdam, de Academie voor Theater en Dans, de Breitner Academie, de Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst.

Per 1 mei 2019 zijn wij op zoek naar een

Docent Film in Context

(0,3 fte)

De docent Film in Context heeft als kerntaak het verzorgen en begeleiden van het filmtheoretische onderwijs dat de bachelorstudenten volgen in de post-propedeutische fase. Het gaat hierbij in het tweede jaar om de ontwikkeling van kennis en reflectie-/ onderzoeksvaardigheden in het brede domein van film in relatie tot enerzijds de brede historische, maatschappelijke en culturele context en anderzijds het eigen vakgebied. In het derde jaar kunnen studenten bovendien kiezen voor een specialisatie/verdieping van hun interesses.

In september 2018 is de Filmacademie gestart met een hernieuwde propedeuse, waarin ook de leerlijn Filmgeschiedenis een nieuwe invulling heeft gekregen. De leerlijn Film in Context is hierop een vervolg. De voorziene studiebelasting voor studenten is 7 EC’s in jaar 2 en 8 EC’s in jaar 3. Dit is inclusief literatuur en het bekijken van een filmlijst.

De Filmacademie is de enige school in Nederland waar studenten op hbo-niveau kunnen afstuderen als filmmaker in een van de negen specialisaties (Cinematography, Montage, Productie, Production Design, Regie Documentaire, Regie Fictie, Scenario, Sound Design, Visual Effects & Immersive Media). Studenten ontwikkelen zich vanaf het tweede jaar met name in hun eigen vakgebied, maar doen dit in samenwerking met andere relevante vakgebieden. De Filmacademie hanteert een brede, inclusieve definitie van het begrip film, waaronder ook televisie (drama, -series en -documentaires), commercials, webseries, interactieve media en immersive media worden gerekend.

Verantwoordelijkheden
De docent Film in Context begeleidt en verzorgt het grootste deel van de filmtheoretische leerlijn in het tweede en derde studiejaar. Dit onderwijs bestaat uit hoorcolleges – waarvoor deels ook gespecialiseerde gastdocenten uitgenodigd kunnen worden -, werkcolleges en
(groeps)onderzoeksopdrachten. De onderzoeksopdrachten resulteren in presentaties die – na goedkeuring door de docent – aan de voltallige jaargroep worden gegeven.

De docent Film in Context werkt onder verantwoordelijkheid van het hoofd bachelor. Hij/zij ontwikkelt het onderwijs in samenspraak met een werkgroep bestaande uit studieleiders van enkele afstudeerrichtingen en de docenten Filmgeschiedenis uit de propedeuse.

Werkzaamheden
De docent Film in Context:

 • ontwerpt (met de werkgroep) het basisontwerp voor het onderwijs, zowel inhoudelijk (thema en subthema’s) als planningmatig;
 • verzorgt lessen in de gezamenlijke start- en slotweek;
 • verzorgt en begeleidt werkcolleges en onderzoekspractica;
 • begeleidt studenten bij het ontwikkelen van hun reflectievermogen/ onderzoeksvaardigheden;
 • stelt de gezamenlijke film- en literatuurlijst samen;
 • stelt dossiers/aanbevolen literatuur en films per subthema samen;
 • richt de digitale leeromgeving in;
 • begeleidt periodiek de werkgroepjes;
 • geeft groen licht aan de presentaties;
 • leidt het groepsgesprek na de presentaties;
 • verzorgt de beoordeling en eventuele herkansing.

Functie-eisen en profiel
De kandidaat:

 • heeft bij voorkeur een academische achtergrond op masterniveau;
 • heeft ervaring met onderwijs en (artistiek) onderzoek;
 • heeft ervaring met actieve didactische werkvormen;
 • heeft een grote parate kennis van de Nederlandse en internationale film (fictie en documentaire);
 • heeft begrip van cinematografische maakprocessen en van storytelling in beeld en geluid;
 • heeft een uitstekend netwerk in de Nederlandse filmwereld;
 • heeft een groot analytisch vermogen en weet dit over te brengen;
 • heeft een brede maatschappelijke en culturele interesse;
 • is een inspirerend spreker en empathische moderator;
 • werkt zelfstandig, maar vindt het leuk om onderdeel te zijn van een groter geheel.

Arbeidsvoorwaarden
De Nederlandse Filmacademie biedt een prettige werkkring op een aantrekkelijk gelegen locatie in het centrum van Amsterdam. Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo. De functie is gewaardeerd in functieschaal 11 (maximaal € 4.892,31 bruto per maand bij een volledige aanstelling). De inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Het betreft een dienstverband van 0,3 fte. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op verlenging.

Inlichtingen en sollicitaties
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Aafje Terwey (hoofd bachelor), te bereiken via aafje.terwey@ahk.nl.

Uw sollicitatie met motivatie en curriculum vitae kunt u tot uiterlijk zondag 10 maart 2019 uitsluitend per e-mail, richten aan Annelie Spaans, via vacature-filmacademie@ahk.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 21 maart 2019 (eerste ronde) en donderdag 28 maart 2019 (tweede ronde).

De Nederlandse Filmacademie wil de culturele diversiteit binnen de organisatie vergroten en nodigt kandidaten die daaraan kunnen bijdragen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.filmacademie.ahk.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,