InScience International Science Film Festival Nijmegen – Directeur

Vacature | Organisatie: InScience International Science Film Festival Nijmegen | Functie: Directeur | Plaats: Nijmegen | Omvang: 24 uur | Sluitingsdatum: 24/03/2019


InScience – International Science Film Festival Nijmegen, is een voor Nederland uniek festival. Het jaarlijkse festival vertoont de beste wetenschapsfilms die wereldwijd zijn verschenen en organiseert het gesprek daarover. InScience laat zo de impact van wetenschap op de samenleving zien. Het ambitieniveau is hoog: InScience moet een festival worden met landelijke betekenis en een internationale uitstraling. Het festival wordt ondersteund door belangrijke kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven.

Wegens vertrek van de huidige directeur is InScience op zoek naar een opvolger.

Directeur

Profiel directeur
De directeur is het gezicht van InScience. Van de directeur wordt verwacht dat deze InScience (inter)nationaal weet te profileren als het toonaangevende festival in Nederland op het gebied van de (internationale) wetenschapsfilm. Hij/zij heeft affiniteit met wetenschap en met film en heeft een visie op de wijze waarop deze elkaar kunnen versterken. Hij/zij is een ondernemer die de kansen in de markt weet te benutten en derde geldstromen weet aan te boren.

De directeur draagt zorg voor een gezonde bedrijfsvoering en het ontwikkelen en implementeren van een strategisch beleid waarmee de missie en doelstellingen van de Stichting InScience kunnen worden gerealiseerd. De directeur zorgt voor een juiste en tijdige uitvoering van beleids- en investeringsbeslissingen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het beheer van InScience en de resultaten van de Stichting.

Hij/zij stuurt een klein en divers team aan en weet hen te inspireren tot teamwork. De directeur rapporteert aan het bestuur.

Taken

 • Verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering en het inhoudelijke profiel van InScience, inclusief dat op het gebied van bijzondere programma’s.
 • Leiding geven aan de organisatie en rapporteren aan het bestuur.
 • Voorbereiden van het beleid en toezien op de gewenste uitvoering daarvan.
 • Werven van voldoende fondsen.
 • Zorgdragen voor het opstellen van jaarplannen, begrotingen en managementrapportages.
 • Bevorderen van de voorgestane bedrijfscultuur binnen InScience.
 • Vaststellen van en sturen op het public relations- en marketingbeleid.
 • Vertegenwoordigen van de stichting in brede zin, en specifiek richting stakeholders.
 • Onderhouden en uitbreiden van het functionele netwerk van de organisatie.
 • Stimuleren, initiëren en ondersteunen van samenwerkingsvormen, zowel programmatisch als facilitair, specifiek tussen culturele organisaties in Nijmegen en waar nuttig ook regionaal en landelijk.

Kenniscompetenties

 • WO werk- en denkniveau.
 • Minimaal twee jaar managementervaring in een soortgelijke functie (inclusief financiën, PR & marketing).
 • Inzicht in en ervaring met bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen.
 • Inhoudelijke kennis van een culturele organisatie, en werkervaring binnen een wetenschappelijke context.
 • Beschikt over een voor InScience relevant netwerk.

Gedragscompetenties

 • Visie: houdt de organisatie op koers.
 • Helicopterview: houdt het overzicht.
 • Omgevingsbewust: herkent tijdig kansen en bedreigingen.
 • Ondernemingszin: opereert bedrijfsmatig en creëert kansen voor de organisatie.
 • Netwerkgericht: sluit strategische allianties.
 • Vernieuwingskracht: durft bestaande paden, zowel inhoudelijk als organisatorisch, te verlaten.
 • Besluitvaardigheid: weet op de juiste momenten gemotiveerde beslissingen te nemen.
 • Delegeren: stuurt op hoofdlijnen.

Honorering
InScience biedt een tijdelijke contract voor in beginsel drie dagen per week, met uitzicht op een vast contract. De honorering bedraagt € 3.100,- per maand.

Informatie over de functie kan ingewonnen worden bij de huidige directeur van InScience, Johan van de Woestijne: 06-22411875 of directie@insciencefestival.nl. Brieven kunnen gestuurd worden naar: Stichting InScience, ten name van mevrouw Elianne Keulemans, secretaris van het bestuur, Postbus 1584, 6501 BN Nijmegen of sollicitatie@insciencefestival.nl onder vermelding van ‘vacature directeur’. De termijn voor inzending sluit 24 maart 2019.

www.insciencefestival.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,