Groninger Museum – Hoofd Technische Dienst / Coördinator Op- en Afbouw Presentaties

Vacature | Organisatie: Groninger Museum | Functie: Hoofd Technische Dienst / Coördinator Op- en Afbouw Presentaties | Plaats: Groningen | Omvang: 1 fte | Sluitingsdatum: 24/02/2019


Het Groninger Museum is extrovert, eigenzinnig en veelkleurig. De collecties en de presentaties vormen de basis van het Groninger Museum. Het publiek staat bij alle activiteiten centraal. Het Groninger Museum wil een zo breed mogelijk publiek verwonderen, aanzetten tot meningsvorming en uitnodigen tot veelvuldig gebruik.

Het Groninger Museum zoekt een

Hoofd Technische Dienst /
Coördinator Op- en Afbouw Presentaties

Functiedoel:
Het hoofd Technische Dienst is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en uitvoering op het gebied van technische zaken, gebouwenbeheer, facilitaire zaken en huishoudelijke zaken. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling Technische Dienst/Facilitaire Zaken, zodat de overeengekomen doelstellingen en resultaten worden behaald. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de technische en uitvoerende zaken van de opbouw en afbouw van museale presentaties en evenementen en bepaalt daarbij de planning, de logistieke organisatie en de personele capaciteit in nauwe samenwerking met de conservator/projectleider en/of het hoofd Collecties en/of de afdeling Evenementen.

Kernactiviteiten:

 • Coördineren van de taakverdeling en afstemming tussen de medewerkers van de afdeling zodat de resultaten zowel in productieve als in kwalitatieve zin gehaald kunnen worden;
 • Aansturen en evalueren van de prestaties en daartoe begeleiden, stimuleren, motiveren en coachen van de medewerkers;
 • Opstellen en invoeren van (meer)jaarplannen ten behoeve van het op tijd, binnen de tijd en binnen het budget opleveren van de resultaten;
 • (Doen) uitvoeren van het relevante beleid onder andere door het analyseren van, adviseren over en faciliteren en mede uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het exploiteren en onderhouden van systemen, netwerk, (ruimten in de) gebouwen, installaties en (de inrichting van) de facilitaire organisatie;
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van werkzaamheden door derden op basis van de gestelde kwaliteitsafspraken en van ISO-, veiligheids-, en milieunormen;
 • Doet voorstellen voor de aanschaf, afschrijving en vervanging van apparatuur;
 • Leidt het werkoverleg van de afdeling en neemt deel aan andere overlegvormen in verband met gebouwbeheer en/of presentaties;
 • Verricht in voorkomende gevallen ondersteunende, uitvoerende werkzaam-heden in de meest brede zin;
 • Is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de technische en uitvoerende zaken van de op- en afbouw van presentaties in overleg met de conservator/projectleider en het hoofd Collecties;
 • Schakelt indien nodig hierbij externe bedrijven in en verleent ook opdrachten aan derden voor de realisatie van (onderdelen) van de presentaties;
 • Coördineert de uitvoerende werkzaamheden van de medewerkers die betrokken zijn bij de op- en afbouw van presentaties; informeert hen over en betrekt hen bij de uit te voeren werkzaamheden;
 • Denkt mee over de technische uitvoering van de presentaties en komt met oplossingen.

Organisatorische positie:

 • Afdeling Technische Dienst/Facilitaire Zaken
 • Leidinggevende Algemeen Directeur
 • Operationele aansturing aan Uitvoerend coördinator Facilitair en Schoonmaak, Elektricien/gebouwenbeheerder,
 • Huismeesters/medewerkers Technische dienst

Kennis en opleidingsniveau:

 • een relevante afgeronde (technische) HBO-opleiding
 • meerdere jaren (aantoonbare) leidinggevende ervaring in een soortgelijke functie
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands, goede beheersing van de Engelse taal is gewenst
 • BHV-certificaat of bereid deze te behalen
 • affiniteit met de museale wereld
 • kennis van en affiniteit met logistiek

Competenties:

 • kwaliteitsgericht
 • plannen en organiseren
 • communiceren
 • flexibiliteit
 • resultaatgericht
 • stressbestendigheid
 • klantgericht
 • motiveren
 • delegeren

Arbeidsvoorwaarden:

 • Een samenwerking eerst op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Er wordt een marktconform salaris geboden in schaal 10 van de Museum cao (maximaal € 3.867,00 bruto bij een 36-urige werkweek). Het betreft een fulltime functie.
 • Een eindejaarsuitkering van 3,15 % is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.
 • Je functioneert onder leiding van de algemeen directeur.

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de heer G. Slagter, interim hoofd Facilitaire Zaken. Reacties met een korte motivatiebrief en cv ontvangen we graag op het volgende e-mailadres: vacature@groningermuseum.nl. De reactietermijn sluit op 24 februari 2019.

www.groningermuseum.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , ,