EELT Theatercollectief – Lid Raad van Toezicht

Onbezoldigde vacature | Organisatie: EELT Theatercollectief | Functie: Lid Raad van Toezicht | Plaats: Tilburg | Omvang: gemiddeld 0,25 uur per week | Sluitingsdatum: 25/02/2019


EELT is een theatercollectief van professionals uit muziek, theater, film, beeldende kunst en educatie. EELT is leverancier van creatieve energie. EELT maakt poëtische producties over die dingen in ons leven waar we ‘EELT op onze ziel’ van krijgen of juist kwijtraken, de momenten waar verschillende ideeën of gevoelens elkaar schurend ontmoeten. Daar ontstaat nieuwe schoonheid en begrip.

De missie van EELT is zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier te betrekken bij creatieve processen en artistieke producten. Hiervoor verbinden we artistieke professionals en amateurkunstenaars, om iedereen een kans te bieden zijn talent te ervaren. Door het realiseren van verschillende grote en kleine projecten dragen we bij aan een mooiere en positievere wereld.

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van EELT bestaat op dit moment uit vier leden. De raad houdt toezicht en adviseert de directeur die de stichting bestuurt. De raad vergadert tenminste vier maal per jaar. De Stichting past de richtlijnen toe van de Governance Code Cultuur. Vanwege het uittreden van één van de leden heeft de raad een vacature voor een nieuw lid. We zijn op zoek naar iemand die zijn sporen heeft verdiend als ondernemend persoon en die affiniteit heeft met de culturele sector, specifiek met theater en community art. Bovenal zoeken we iemand die enthousiast voor de doelstelling van EELT wil staan en samen met de collega RvT leden pro-actief wil toezien op de ontwikkeling van de Stichting.

EELT Theatercollectief juicht diversiteit op gebied van leeftijd, achtergrond, et ceterea toe.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij

  • De doelstellingen van de stichting onderschrijft en een actieve bijdrage wil leveren aan het vergroten van de cultuurparticipatie en talentontwikkeling die EELT nastreeft.
  • Tijd heeft om, tenminste in de hiervoor genoemde frequentie, toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting gedurende een periode van minimaal vier jaar.
  • De directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
  • In staat is om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren.
  • Geen tegenstrijdig belang heeft op het moment van benoeming.
  • Ervaring heeft met organisaties die gefinancierd worden met subsidies en fondsen of bereidheid om zich dit eigen te maken.
  • Actief netwerkt voor EELT Theatercollectief.

Reageren kan tot 25 februari 2019, door een mail te sturen naar Marjo Frenk, voorzitter Raad van Toezicht mfrenk@home.nl.

Informatie over deze vacature kan worden opgevraagd via directeur Monique Zijp mzijp@eeltweb.nl.

www.eeltweb.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,