Cinetol – Bestuursleden

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Cinetol | Functie: Bestuursleden | Plaats: Amsterdam | Omvang: in overleg | Sluitingsdatum: 01/03/2019


Cinetol is een creatieve broedplaats en klein poppodium met een eetcafé ‘de Tolbar’, gevestigd in de Diamantbuurt in Amsterdam. De komende jaren willen we uitgroeien tot poppodium dat bekend staat als kweekvijver voor artiesten die binnen korte tijd op grotere podia en festivals staan, zoals Paradiso en Lowlands.

Elke week zijn er zo’n 4 concertavonden (voornamelijk pop/rock) en daarnaast nog andere evenementen en bijeenkomsten in onze zaal. Ons publiek bestaat vooral uit de cultureel en creatief geïnteresseerde millennial. We werken samen met Paradiso en andere muziekorganisaties uit de stad. Cinetol is opgenomen in de tweejarige subsidieregeling van het Amsterdam Fonds voor de Kunst voor de jaren 2019 en 2020, die is bedoeld voor jonge culturele organisaties. Ook zijn we opgenomen in de meerjarige subsidieregeling van Stadsdeel Zuid.

Cinetol zoekt

Bestuursleden

Bestuur
Cinetol onderschrijft de Governance Code Cultuur en is een stichting die het ‘bestuur-op-afstand’ model hanteert, waarbij de dagelijkse leiding in handen is van een tweekoppige directie.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming. Het bestuur vergadert tenminste drie keer per jaar. Concrete stukken die besproken en beoordeeld worden in deze overleggen zijn het jaarplan, de begroting en het jaarverslag.

Daarnaast is de voornaamste rol van het bestuur die van een adviesorgaan voor de directie, zoals bij het toetsen van subsidieaanvragen en het oplossen van grotere vraagstukken waarmee de stichting van tijd tot tijd te maken kan hebben. Vanuit hun vakgebied en expertise kunnen de bestuursleden een advies uitbrengen en waar mogelijk meewerken.

Bestuursvergaderingen duren doorgaans 1,5 uur rekening houdend met ongeveer 2 uur voorbereidingstijd. Overige vraagstukken zullen ongeveer 1 à 2 uur per maand kosten.

Het huidige bestuur heeft Cinetol in haar eerste vier ontstaansjaren bestuurd en zal in 2019 aftreden.

Wij zijn op zoek naar

 • Een voorzitter: iemand met ervaring op het gebied van ondernemer- of leiderschap ondernemerschap in de culturele sector.
 • Een penningmeester: iemand met de nodige financiële expertise in het algemeen en/of met name op het gebied van stichtingen in de culturele sector.
 • Een secretaris: iemand met de nodige ervaring op het gebied van programmering en/of marketing.

Verder is belangrijk voor ons:

 • Kandidaten die affiniteit hebben met de programmering van Cinetol en de doelgroep.
 • Kandidaten die een voor Cinetol nieuw netwerk met zich meebrengen.
 • Kennis van het cultuur- en broedplaatsenbeleid is een pre.
 • Een bijdrage kunnen leveren aan de groei van de programmering van Cinetol: nieuwe wegen verkennen (genres als urban en wereldmuziek).
 • Een diverse samenstelling van het bestuur op het gebied van culturele achtergrond, etniciteit en geslacht.

Huidige samenstelling van het bestuur:

 • Niels Büller, oprichter Cineville (voorzitter)
 • Marije Koens, zakelijk leider Read my World (secretaris)
 • Dirk de Bruin, directeur poppodium de Gigant (penningmeester)

Interesse?
Stuur een mail voor 1 maart 2019 met motivatie en cv naar info@cinetol.nl gericht aan Quico Touw (creatief directeur) en Quirijn Zijlmans (zakelijk directeur).

We streven ernaar om het nieuwe bestuur onder begeleiding van het oude bestuur vanaf april 2019 geleidelijk het stokje te laten overnemen.

www.cinetol.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,